Cercul de lectură și scriere creativă Biblioaventura
Colegiul Economic Virgil Madgearu, Galați
Elevi: Anaice Baston, Ștefan  Găină; coord Stoica Simona

 1. Scop:

Promovarea lecturii prin activități formale și fonformale

 1. Obiective:
 • Stimularea creativității în cadrul unor ateliere de scriere prin stategii de lectură interactivă;
 • Dezvoltarea literației prin interpretarea unor texte;
 • Aprofundarea și recapitularea conținuturilor prin valorificarea acestora într-un produs digital atractiv;
 • Identificarea unor metode alternative de evaluare a unor produse prin proiecte colaborative.
 1. Public-țintă:
 • elevi ai claselor a X-a și a XI-a
 1. Activități:
 1. Ziua poeziei – Calendar picto-poetic Am folosiț aplicația Canva pentru a genera un calendar al poeziei. Pentru fiecare lună a anului, elevii aleg un fragment dintr-o poezie a unui scriitor născut atunci și îl asociază unei picturi celebre sau unei ilustrări personale a textului.

https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4385474081479122

 1. Martie feminin – Am sărbătorit personajele feminine care magnetizează prin diversitatea tipologiilor. Am urmărit:
 1. Ziua lecturii

Activitatea 1

 • Realizarea unui text interactiv cu final multiplu, care se pretează unor grile de lectură diferite;
 • Stabilirea echipelor de lucru formate din patru elevi;
 • Alegerea și analiza unei cărți din lista de lecturi personale;
 • Stabilirea temei, a perspectivei narării, tipologia personajelor, locul și timpul plasării acțiunii, respectiv situația inițială și scheletul epic. Redactarea primei secvețe comune;
 • Divizarea grupei și stabilirea unor soluții narative distincte până la identificarea unor noi noduri decizionale;
 • Subdivizarea și ramnificarea în patru perspective epice cu propunerea a patru finaluri diferite.
 • Ilustrarea și formatarea textelor în produse digitale, cu hiperlink astfel încât cititorul să poată opta pentru un fir epic și un deznodământ în acord cu așteptările sale.

Activitatea 2
Dramatizarea unor fragmente din cărți după modelul teatrului radiofonic ca mijloc de promovare a acestora. Produsele sunt postate pe padlet și supuse evaluării reciproce.
Activitatea 3
Promovarea unor cărți prin realizarea unui produs digital, pornind de la identificarea profilului psihologic al unui personaj pe baza a trei secvențe de text care să redea o replica a acestuia, un element de portret fizic sau o reacție.
Activitatea 4
Actualizarea și aprofundarea conținutului materiei studiate prin crearea unor  jocuri interactive sau infografice cu ajutorul unor aplicațiilor Genially, Powtoon.
Produsele acestor activități pot fi vizualizate la linkul
https://padlet.com/stoicasimona/1alitt7bt9klq814

 1. Feedback și evaluare:

Pandemia ne-a mutat în clasa virtuală a online-ului și nu am mai putut evalua cunoștințele elevilor în mod clasic, însă acesta m-a determinat să găsesc metode alternative, uneori nonformale de lucru și de evaluare care conduceau, și mai bine spre verificarea competențelor elevilor. Aceștia au aceptat convenția ludică și abordările nonformale. Au apreciat autonomia și au învățat să-și asume răspunderea pentru realizarea unor produse chiar și în condițiile lucrului în echipă, de la distanță, fără a face compromis de la rigoarea științifică și cu accent deosebit pe designul produselor pentru care au fost concepute grile de evaluare adaptate.