Despre cercuri….

  1. Inițiat ca proiect în 2004 de un grup de 20 de profesori din învățământul preuniversitar din 12 județe, consiliați de specialiști în teoriile lecturii si didacticieni, „Cercuri de lectură” a fost transformat în program din 2005. Astăzi „Cercuri…” a ajuns să cuprindă școli din întreaga țară și din câteva localități din Republica Moldova, fiind selectat de două proiecte internaționale (Eurydice, 2011; ELINET, 2016) ca program reprezentativ pentru practicile de literație din România.
  2. Scopul inițial al programului, susținut de ANPRO – Asociația Pofesorilor de Limba și Literatura Română „Ioana Em. Petrescu, a fost: stimularea interesului pentru lectură în cadrul comunităților de elevi (cercuri/cluburi/ateliere/clasă) prin a. apropierea empatică de literatură; b. abordarea literaturii ca o cale de înțelegere a sensului acțiunilor umane si a propriei vieți; c. raportarea critică la valorile prezente în cărțile citite. În timp, a intrat în interesul nostru și alte tipuri de texte și tipuri de lectură.
  3. Programul se desfăsoară pe următoarele componente: a. cercuri/ateliere de lectură/scriere în spațiu real sau virtual; b. programe de formare; c. proiecte de cercetare – acțiune; d. acțiuni de promovare a lecturii la nivel local sau național.
  4. În 2008, pentru a menține legătura între participanții la program, a fost editată „Revista cercurilor de lectură” cu apariție semestrială. În 2015, datorită dezvoltării programului și lărgirii publicului-țintă, revista s-a rebranduit în „Consilierul de lectură”, cu apariție trimestrială.
  5. Experiențele de succes precum si rezultatele proiectelor de cercetare – acțiune au fost publicate la diferite intervale în revistele asociației („Consilierul de lectură” și „Perspective”) și cărțile simpozionului ANPRO și în volumele din seria Lecturiadelor (ale profesorilor, de data aceasta), cărți de didactică narativă a lecturii. În anul 2019 va apărea al cincilea volum din serie.

Vezi și: http://www.anpro.ro/categorie/arhiva-cl/ 

Și lecturiade…

Partea cea mai dinamică a programului „Cercuri de lectură”, Lecturiadele elevilor, au avut ca punct de plecare întâlnirile la nivel județean, ale cerchiștilor, autentice  sărbători ale lecturii, prilej de interelaționare și schimb de impresii despre cărți. Din 2010 am extins aceste întâlniri la nivel național. Din 2012, pentru a căpăta o vizibilitate mai mare și pentru a beneficia de o susținere financiară, chiar dacă modică, am înscris Lecturiadele în Calendarul Activităților Educative Naționale (CAEN).
Ajunse la a X-a ediție, Lecturiadele elevilor sunt concursuri tematice online și „față în față”, organizate în parteneriat cu școli și instituții culturale. Lecturiadele se desfășoară pe parcursul unui an și au o etapa locală și una națională.
Față de olimpiadele școlare în care selecția este individuală și se face în urma unor rezultate academice, Lecturiada elevilor este un concurs deschis, dând posibilitatea afirmării tuturor elevilor care activează sau nu în comunități de lectură de tipul cercurilor și atelierelor.
Etapa finală este pentru participanți, elevi și „consilieri”, prilejul unui schimb de experiență la nivel național. În același timp, „Școala solomonarilor lui Solomon Marcus” oferă cerchiștilor posibilitatea experimentării unui model de educație nonformală prin participarea la activități diverse (vizite de documentare, întâlniri cu jurnaliști, fotografi, istorici, etnografi, psihologi, scriitori etc., ateliere de lectură/scriere/jurnalism cultural și narativ/ilustrare) iar consilierilor, prilejul participării la sesiuni de formare/interformare pe problemele lecturii/scrierii.
Rezumând, Lecturiadele servesc justificării scopului programului „Cercuri de lectură” – promovarea lecturii şi scrierii/literației în rândurile populaţiei şcolare – prin faptul că demonstrăm că: a. se pot organiza activităţi nonformale de impact la nivel naţional ca o alternativă/completare a olimpiadelor şcolare care promovează rezultatele academice; b. justificăm nevoia unor comunităţi de lectură în şcoală, care să aibă calitatea de a promova la rândul lor lectura și scrierea prin activităţi de voluntariat; c. provocăm situaţii care furnizează material pentru cercetarea didactică în domeniul literației ale cărei rezultate sunt puse la dispoziţia tuturor persoanelor interesate; d. cooptăm în activitățile noastre tot mai multe instituţii culturale (universități, edituri, biblioteci, muzee) precum și scriitori, jurnalişti; e. demonstrăm că ne sincronizăm cu mişcări similare din alte ţări.
Mai multe informații despre programul „Cercuri de lectură” găsiți pe site-ul  www.anpro.ro/Pagina cercuri de lectură