LECTURI PARALELE. DE LA UN PROIECT LA ALTELE

LECTURI PARALELE. DE LA UN PROIECT LA ALTELE

Liceul Internațional IOANID, București
Elevi: 125 de elevi, clasele V-VIII
Coordonatori: Iuliana Crînguș, Ruxandra Coman, Natașa-Delia Maier

 1. ARGUMENT:

Implicarea Liceului Internațional IOANID vine pe fondul parteneriatului preexistent cu Asociația Națională a Profesorilor de Limba și literatura română „Ioana Em.Petrescu” pentru activitățile subordonate anului de proiect „Lecturiada 2020 – Istoria unui posibil viitor. Încă un pas”.
Participarea la „Citește cu mine!” ediția 2019 a fost o cale de a identifica elevii pasionați de lectură și de lumea manifestărilor culturale conexe cărții, ceea ce ne-a determinat sa-l reluăm în încheierea acestui an, pentru a lărgi cercul membrilor „Ordinul cititorilor IOANID”, pentru a-l promova, pentru a dialoga cu alte comunități școlare de cititori

 1. OBIECTIVE:

Acestea sunt desprinse din obiectivele generale ale proiectului lansat de ANPRO, anume: 1. experimentarea/aplicarea în mediul on-line a unor strategii de lectură (compararea/punerea în paralel a două sau mai multe texte diferite) care contribuie la procesul de înțelegere a textelor de toate tipurile, pe suporturi variate; 2. identificarea, în jurul tematicilor zilnice din proiect, a acelor produse care, expuse/diseminate/postate pot genera schimb de bune practici la nivel de țară; 3. contribuția, prin activitățile construite cu elevii, la efortul de creare a unor resurse educaționale libere (de exemplu, liste tematice de cărți) puse la dispoziția elevilor și a profesorilor; 4. diseminarea și multiplicarea activităților de multiliterație, susținute în cadrul proiectului Lecturiada elevilor 2020 (prin activitățile realizate de profesorii coordonatori din instituție, alături de clasele implicate).

 1. LOCUL: canale de comunicare digitală (Google Meet și Classroom), precum și activități derulate față în față, în programul de afterschool al școlii. Diseminarea se va face utilizând pagina web și blogul instituțional (www.ioanid.com), precum și grupul pe Facebook: https://www.facebook.com/groups/1990804990946055 , pagina de Facebook Consilierul de lectură, precum și site-ul dedicat (http://www.lecturiadaelevilor.anpro.ro/)
 1. GRUP-ȚINTĂ:

Elevi: clasele a V-a B și C, clasele a VI-a A și B, clasele a VII-a A și B, clasa a VIII-a (total 125 de elevi)
Profesori coordonatori:.Iuliana Crînguș, Ruxandra Coman, Natașa-Delia Maier
Beneficiari indirecți: comunitatea școlară IOANID (alți copii, colegi profesori, educatori, învățători etc.), precum și alte comunități educaționale participante la proiect

 1. DESCRIERE/CALENDAR: 25 noiembrie – 25 decembrie 2020, cu activitatea principală în săptămâna 14-18 decembrie
  1. Prelansare: 25 noiembrie – 3 decembrie. Introducerea sensurilor noțiunii de „lecturi paralele” cu aplicarea pe volumul „Mică istorie a unui secol mare”, Editura Art, 2018 – în acest sens, la clasele a VI-a A și B, care constituie nucleul „Ordinului cititorilor IOANID”, (Natașa-Delia Maier) a conturat o activitate de lectură și interpretare multimodală a mai multor povestiri (lecturi în clasă: reflexive/predictive; comentarea titlului volumului, discuții și feedback referitoare la personaje, dezbateri, comparații susținute de scurt-metraje și fragmente de film documentar despre copilărie în comunism, despre Marea Unire, despre copilăria în război), printre care: „1 Decembrie 1918 – mesaje de peste munți”, „Trei săpunuri Rexona și o casetă cu The Wall”, „Timbrul”, „Nasul lui Ceașcă”, „Unde e laptele de Alimentara?”, „Autodenunț sau marmeladă”.
  2. Lansarea, înscrierea și pregătirea proiectelor: 7 – 13 decembrie

Completarea formularului de înscriere, postarea de informații, recenzii, interviuri, idei pentru posibile proiecte pe site-ul școlii, pe blogul IOANID și pe grupul de pe facebook Lecturiada 2020, precum și în „Consilierul de lectură”, prezentarea ideilor în colectivul profesorilor de Limba și literatura română și conturarea activităților. Elevii claselor a VI-a A și B vor încerca să propună afișele activităților.
Desfășurarea propriu-zisă a proiectului: 14 – 18 decembrie

Luni, 14 decembrie  – „CĂLĂTORI ȘI CĂLĂTORII” – alături de  prof. Iuliana Crînguș, elevii clasei a VIII-a vor călători în lumea lirismului, prin universul liric al poeziei naive propuse de Iv cel Naiv. Mai exact, vor asculta în interpretarea actriței Alina Oancea câteva poeme din seria „Dragoste în vremea pandemiei”, disponibile pe Facebook, însă în călătorie vor fi însoțiți și de imaginile (statice sau animate) care ilustrează fiecare poem, transformând astfel momentul de poezie într-un demers de on-line de multiliterație în cadrul videoconferinței pe platforma Meet (Google Classroom). De asemenea, vor „face cunoștință” cu autorul prin intermediul unui interviu realizat de Ramona Păuleanu pe site-ul www.culturaladuba.ro. – alături de Natașa-Delia Maier, elevii claselor a VI-a vor fi provocați să discute despre tema călătoriei în literatură. Lista de întrebări inițială va fi legată de: motivarea alegerii temei, identificarea unor aspecte ale călătoriei care par fascinante fiecărei generații, identificarea resurselor tematice în biblioteca personală. În jurul acestei teme, vor alcătui postere în echipă.

Marți, 15 decembrie  – „DE LA UN TEXT LA MULTE ALTELE” – alături de Natașa-Delia Maier, elevii clasei a VI-a A vor discuta despre filiația ideilor și a temelor literare, plecând de la povestirea „Timbru” („Mica istorie a unui secol mare”), care coincide cu primul capitol din „Toți copiii librăresei” de Veronica Niculescu. Reflecția asupra rolului cărților în a contura un drum în viață va fi susținută de activitatea de elaborare a unor postere tematice, în echipe (la alegere: „Drum în viață”, „Cărțile – jurnale ale creșterii noastre”, „Călători și călătorii”, „Variațiuni pe temă dată”). Cu clasa a VI-a B, plecând de la ideea că personajele sunt cele care dau viață și culoare cărții, se va dezbate cum ar arăta o lume fără cărți. Discuția va fi condusă către ideea că literatura își are rostul ei și că, mai mult, fiecare dintre elementele unui text este absolut necesar și o sursă de reflecție. Drept urmare, se va încerca un exercițiu de „dialog peste granițele ficționale”, copiii adresându-se personajelor negative în jurnale sau scrisori de Crăciun.

– Miercuri, 16 decembrie – „ALBASTRU” – alături de Ruxandra Coman, elevii clasei a V-a C vor explora lumea culorilor încercând să se transpună sufletește în culorile preferate. Eseurile nu vor investiga doar opțiunea pentru o culoare sau alta, ci vor căuta să și motiveze alegerea, ca exercițiu de mindfulness.

– alături de Natașa-Delia Maier, elevii clasei a V-a B vor căuta să afle despre ce vorbesc cuvintele, imaginile, gândurile din cărți, asociindu-le unor culori. „Colorează-mă… ” va fi un exercițiu reflexiv prin care vor căuta să creeze asocieri între lecturile preferate și diverse culori, pe baza emoțiilor, a stărilor sugerate de cărți, a atmosferei acestora. Elevii clubului opțional „Re:scrieri” vor viziona fragmente din filmul „Loving, Vincent” pentru a identifica despre ce ne vorbesc cuvintele, sunetele, culorile, tablourile în acest film neobișnuit care spune povestea vieții pictorului. Scopul este identificarea modalităților narative neobișnuite în film, sublinierea sugestiilor cromatice, crearea unor legături între sunet/culoare și cuvântul scris sau rostit.

– Joi, 17 decembrie: „CITITORI ȘI BIBLIOTECI”  – alături de Natașa-Delia Maier, elevii clasei a V-a B vor căuta, într-un exercițiu ludic la ora de opțional Lectura și abilitățile de viață, să încropească o bibliotecă pentru… Moș Crăciun. În cursul activității, vor trebui să țină cont de propriile preferințe, pe care să le promoveze, dar și de faptul că va fi o „bibliotecă de vacanță”, menită relaxării sau profitând de pe urma timpului liber aflat la dispoziție, o bibliotecă destinată „explorării unor gusturi personale”..

– Vineri, 18 decembrie  – „LISTE și liste”  – alături de Iuliana Crînguș, elevii celor două clase a VII-a de la Liceul Internațional IOANID se vor implica în proiectul Lecturiadei realizând, sub forma unor mici arbori genealogici, liste cu propriile lecturi preferate, precum și listele părinților, bunicilor. Vor încerca să constate, sub forma unor diagrame Venn, dacă preferințele lor mai au ceva în comun cu cele ale generațiilor anterioare, dacă printre cărțile alese pot identifica și unele de tipul „ever green” sau „conflictul dintre generații” poate fi reperat și prin clivajul dintre preferințele de lectură.

– alături de Natașa-Delia Maier, elevii claselor a VI-a vor încerca, pornind de la videoclipul Canva oferit ca temă („Călător cu sufletul în Praga”) să își creeze propriile liste tematice, ca postere, vloguri, video-uri sau podcasturi. Vor căuta melodii sau fundal muzical potrivit pentru preferințele lor de lectură, ilustrații sau chiar să aleagă teme cromatice în ton cu cărțile. Propunerile de teme pentru liste se vor face colaborativ, utilizând Jamboard.

  1. REZULTATE AȘTEPTATE
   1. să implicăm aproximativ 125 de elevi într-un demers amplu de conștientizare a rolurilor lecturii în viața fiecăruia;
   2. să adunăm un număr rezonabil de compuneri, postere, filmări, clipuri etc., materiale care ar putea fi utilizate ca resurse educaționale în cursul anului sau în următorii ani, la viitoarele clase a V-a, a VI-a etc., să identificăm preferințe de lectură și să creăm deschidere și dialog între generații;
   3. să creăm starea de bine pe care o poate da participarea la un proiect în care putem dobândi o înțelegere mai profundă a proceselor de lectură, exploatând imaginația, jocul și capacitățile creative ale fiecăruia.
 1. REZULTATE OBȚINUTE

Ziua a doua a fost alocată spre coordonare a activităților plasate pe grupul FB al Deliei Maier, Geaninei Oprea și Marianei Stoica, sub motto-urile „Din carte spre mai departe”, ”De la un text la multe altele”. În acest context, am avut rolul de animator al grupului, urmărind întreținerea atmosferei, furnizarea diferitelor provocări la care să răspundă membrii grupului;
Ziua a cincea de proiect ne-a adus premiul revistei „Consilierul de lectură” pentru activitățile subordonate direcției „Liste și LISTE de lectură”. „LISTE și liste la Ordinul cititorilor IOANID” – s-au derulat două fațete ale aceluiași proiect, în funcție de nivelul de vârstă al claselor destinatare: „Genealogii de cititori”, alături de Iuliana Crînguș, în care elevii celor două clase a VII-a de la Liceul Internațional IOANID s-au implicat în proiectul Lecturiadei realizând, sub forma unor mici arbori genealogici, liste cu propriile lecturi preferate, precum și listele părinților, bunicilor. Unii dintre ei au desenat arbori genealogici pentru a-și grupa preferințele, alții au întocmit galerii (cu portretele cititorilor schițate de ei înșiși în pastel/acuarelă) în care figurile membrilor familiei au fost însoțite de tipuri sau de titluri de cărți.
Cealaltă față a proiectului a fost vizibilă elevilor din clasele a VI-a, care au încercat, pornind de la videoclipul Canva oferit ca temă („Călător cu sufletul în Praga”, postat anterior pe Consilierul de lectură și Lecturiada 2020) să își creeze propriile liste tematice, ca postere, vloguri, video-uri sau podcasturi.
Au căutat sau fundal muzical potrivit pentru preferințele lor de lectură, ilustrații sau chiar să aleagă teme cromatice în ton cu cărțile. Propunerile de teme pentru liste s-au făcut colaborativ, utilizând Jamboard.

FeedbacK:  patru ore petrecute incitant la clasa a VII-a. Conform spuselor proprii, mai vor, pentru că au găsit oportunități neașteptate de a discuta altfel cu membrii mai în vârstă ai familiei. Și-au redefinit perspectiva asupra părinților și a bunicilor. S-au bucurat, au alcătuit peste 20 de liste. Cam la fel la clasele a VI-a: tot cam același număr de liste, pentru că elevii au lucrat în perechi și individual, în funcție de ce și-au propus (de multe ori, pe lângă lista în perechi asumată, unii au vrut să mai contribuie și cu câte una individuală, pe o altă temă). Și-au ales singuri cuvinte-cheie la care nu mă așteptam: expediție științifică, cuvântul, animale domestice în cărți, cărți formatoare (Jurnale-fantomă), dar și cuvinte din câmpul iernii, lecturi de sezon în jurul motivelor zăpezii, al bradului, al Crăciunului, al iernii etc. Una albastră, tributară zilei de miercuri, una de cărți cu subiect paranormal și alta construită în jurul amintirilor completează lista listelor.

 1. DISEMINARE ȘI VIZIBILITATE:

Despre experiențele proiectului s-au publicat două articole în „Consilierul de lectură” (nr.4/2020 și nr.1/2021);
Materiale realizate de copii au fost afișate în școală, respectiv diseminate prin blogul școlii, pe site-ul oficial și pe paginile de FB și Instagram ale instituției.
De asemenea, o serie de postări din grupul FB ale Lecturiadei 2020 au avut ca subiect evoluția proiectului, astfel:

https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4123822827644250/
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4118860761473790/
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4052417898118077/
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4112211495472050/
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4121231184570081/
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4114165595276640/
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4111018732257993/
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4113867261973140/
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4111000835593116/
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4118860761473790/
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4121841804509019/
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4114026791957187/