Lectura – O lume a valorilor_Liliana Iancu

Lectura – O lume a valorilor_Liliana Iancu

LECTURA ‒ O LUME A VALORILOR
Elevii de la Şcoala Gimnazială Nr.1 Umbrăreşti, jud. Galați
Liceul Teoretic Iulia Hasdeu, Chișinău
Coord: Lucreţia Iancu ‒ România, Ala Radu – Republica Moldova

În urma proiectului, elevii au conștientizat importanța lecturii și a modalităților eficiente de lecturare a textelor literare și nonliterare, care să contribuie la succes școlar. Am parcurs un drum minunat, am consolidat prietenia și ne˗am îmbogățit enorm cunoștințele prin derularea acestui proiect făuritor de FRUMOS: IMPLICARE, DĂRUIRE, PROFESIONALISM.
Principalele valori dobândite: prietenia, colaborarea, responsabilitatea, încrederea, stima, respectul faţă de cei din jur, renegarea răului social, corectitudinea, sentimentul datoriei, demnitatea bunăvoinţa, atenţia, curajul, generozitatea. Însuşirea normelor şi valorilor morale, aplicarea lor în viaţa cotidiană reprezintă baza existenței noastre.

2023_Lectura-O_lume_a_valorilor_Liliana_Iancu.pdf