Cercul Prometeii cărturesc

Cercul Prometeii cărturesc

Portofoliu nostru este conceput ca o carte digitală cu mai multe capitole:

Citim și scriem

Citim și ilustrăm

Scriem scrisori

Descoperim oameni minunați

Vrem să credem că atelierele din cadrul cercului au alimentat nu numai pasiunea de a citi, dar au dezvoltat ți îmbunătățit activitățile practice de a comunica, de a exprima corect și fluent gîndurile, de a descoperi de a descoperi noi orizonturi ale creativității, de a „conecta”  ambiția și curajul la dezvoltarea personalității.

 

eleva: Mădălina Bușan; coord. cercului „Prometeii cărturesc”, Viorica Oleinic,

Liceul de Inventică și Creativitate „Prometeu-Prim”, Chișinău, Republica Moldova

Cercul Prometeii cărturesc