Cercul Biblioaventura

Cercul Biblioaventura

Activitățile desfășurate au avut ca punct de plecare dorința participanților de a se implica voluntar într-un context de învățare comun. Am împrumutat și am adaptat idei creative împărtășite atât la Lecturiada elevilor, cât și din „Consilierul de lectură”. Nicio planificare conștiincios alcătuită dinainte nu a fost respectată deoarece, dând libertate elevilor pe care i-am implicat direct și oferindu-le răspundere organizatorică, rezultatele au depășit așteptările.

Inițial, acestea au fost materializate în videojurnale, clipuri, postere, fotografii. Însoțite de scurte descrieri au fost postate pe pagina de facebook Biblioaventura care reunește elevi din clase diferite și care au oferit prin aprecierile lor un feedback autentic al demersului nostru. Însă în timp, datorită specificului paginii, postările vechi devin mai greu de urmărit, iar provocarea realizării unui site care să valorifice aceste experiențe a venit în întâmpinarea acestui neajuns pe care l-am constatat.

 

Descrierea digiportofoliului. Obiectivele centrale au urmărit promovarea lecturii și dezvoltarea personală a elevilor în direcții care nu pot fi atinse prin activitatea tradițională de la clasă. O parte dintre activități s-au desfășurat prin interacțiune directă, înainte de debutul pandemiei, iar altele în mediul online, ceea ce a demonstrat că atunci când se stabilește o comunicare afectivă între membrii unui grup de lucru, nu există bariere insurmontabile pentru a realiza ceea ce îți place.

Site-ul omonim paginii de facebook, „Biblioaventura”, urmărește structura recomandată de concursul Lecturiada elevilor, secțiunea de Digiportofolii. O pagină este dedicată recenziilor literare realizate în mod personalizat, inedit, cu scop persuasiv de elevii care se reunesc sub semnul unor gusturi literare comune. Au realizat prezentări video, postere asociate cu descriere sugestivă a lecturilor preferate. O parte semnificativă a acestor produse au fost înscrise în concursul de marketing literar „Ziua Cărților Deschise”, unde s-au folosit cele mai surprinzătoare metode de captare a atenției, de la acompaniamentul muzical, la reprezentarea grafică. A doua pagină de evenimente culturale, reunește activități mai ample, cu iz festiv, care au presupus o organizare mai elaborată, sub formă de festivaluri, concursuri, sărbători colective. Am valorificat momentele sugerate de Lecturiada elevilor: Mărțișorul literar, Ziua poeziei, Ziua cărții, Festival de teatru online „SpectActorii” pentru care au fost activități multiple. Ultima secțiune, jurnalul de bord, însumează activități care depășesc cadrul formal al orelor de curs, fiind însoțite de scurte prezentări care le conferă calitatea de resurse deschise. Amintim „Scrisoare pentru scriitor”, „Textul grafic”, Booktrailer, „Îmbracă-te cu-o carte” sau „Semne în cărți”, respectiv Atelier de scriere creativă. Postările reflectă  creativitatea, entuziasmul, priceperea copiilor care se completează reciproc și alături de care mă simt adesea partener de echipă și nu doar coordonator.

Deși adesea ideile s-au ivit la ora de curs, ele și-au găsit ecou și s-au materializat în cadrul întâlnirilor cercului. Au participat cei care s-au regăsit în specificul acțiunilor, în atmosfera de lucru și în colectivul eterogen format.

Concluzii. Un factor important în reușita activităților a fost libertatea acordată fiecăruia de a se implica în direcția dorită, fără constrângeri și fără standarde de performanță predefinite, pentru care singurul indicator de realizare a devenit mulțumirea de a se autodepăși constant, pentru ca progresiv, să învețe permanent unii de la alții.

Simona Stoica, coordonatoarea cercului „Biblioaventura” de la

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Galați

Cercul Biblioaventura