MOZAIC DE SIMȚURI_clasele V_VI

MOZAIC DE SIMȚURI_clasele V_VI

MOZAIC DE SIMȚURI
Clasele V-VI
Școala Gimnazială Borăscu, județul Gorj
Elevi: Larisa Ciocârlan, Ana-Maria Crețu
Coord. Oana Mirela Tudor

Portofoliul reunește produsele activității elevilor, realizate în urma provocării de a redescoperi lumea înconjurătoare din perspectiva celor cinci simțuri.
Scopul activităților derivă din a doua nevoie umană menționată în decalogul lui Solomon Marcus, și anume nevoia de împrospătare, de a ieși din rutină, de a privi lumea cu alți ochi, de a descoperi frumosul în tot ce ne înconjoară. Am urmărit stârnirea curiozității (în legătură cu locurile natale, cu arta tradițională, cu specificul universului rural), cultivarea plăcerii de a citi, de a se informa, dezvoltarea capacității de a face conexiuni interdisciplinare.
Accentul a fost pus pe înregistrarea impresiilor avute în timpul cercetărilor întreprinse, pe consemnarea acestora în texte reflexive din care să reiasă impactul informațiilor obținute asupra elevului. Pe lângă dezvoltarea competenței de redactare, elevii și-au dezvoltat și competențele digitale, căci textele, însoțite de imagini, au fost transpuse într-o prezentare Canva.
Ca atare, „cartea” de față este rezultatul colaborării a cinci elevi de la Școala Gimnazială Borăscu din județul Gorj, care au avut curiozitatea și disponibilitatea de a-și folosi cele cinci simțuri pentru a descoperi noi sensuri ale lumii în care trăiesc.
https://www.canva.com/design/DAFn-X-E7Ww/vQN3ViDeXjznYPaOx4TWww/view?utm_content=DAFn-X-E7Ww&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink