Lecturiada elevilor 2021. ISTORIA UNUI POSIBIL VIITOR III

Al treilea pas. ȘCOALĂ ȘI ȘCOLI

ianuarie-decembrie 2021

http://www.lecturiadaelevilor.anpro.ro

https://www.facebook.com/groups/1990804990946055

 1. DATE GENERALE DESPRE CONCURS

Lecturiadele elevilor, ajunse la ediția a XII-a, sunt concursuri tematice online și „față în față”, cu o etapă locală și una națională, organizate anual în cadrul Programului „Cercuri de lectură” de ANPRO (Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura română „Ioana Em. Petrescu”) în parteneriat cu şcoli şi instituţii culturale din întreaga țară. Deși numite concursuri în lipsa altui termen care să ne permită aplicarea pentru CAEN, accentul nu se pune pe spiritul de competiţie, ci pe împărtăşirea unor experienţe de multiliterație cu rol formator şi pe crearea sentimentului de apartenenţă la aceeaşi comunitate de cititori.

Precizăm că lecturiadele sunt concursuri tematice deschise la care poate participa orice elev între 7 și 18 ani și oricâte cercuri/cluburi de lectură dintr-un judeţ, localitate sau chiar din aceeaşi şcoală. Concursul este deschis și pentru elevii din Republica Moldova. Mai mult, elevii/cercurile/cluburile/atelierele de lectură și scriere pot participa la una, două sau la toate secțiunile.

Lecturiadele se pregătesc din ianuarie, se lansează oficial în februarie, odată cu sărbătorirea primului Digieveniment, Mărțișoare/Cărțișoare, și se încheie în decembrie cu diseminarea și multiplicarea experiențelor dobândite. Cel mai important eveniment este „Școala solomonarilor lui Solomon Marcus” în care câștigătorii diferitelor secțiuni au posibilitatea să participe la ateliere/dezbateri/schimb de experiență cu scopul aprofundării temei dintr-o perspectivă nouă. Adaptându-ne la contextul din anul acesta, după experimentul on-line de anul trecut vom încerca un experiment la nivel national de tip blended learning.

„Școală și școli” este a treia lecturiadă din seria ISTORIA UNUI POSIBIL VIITOR deschisă în 2019. De data aceasta vă propunem să faceți, cu ajutorul instrumentelor digitale, cărților, povștilor orale o călătorie prin sistemele de educație ale trecutului și prezentului și să vă imaginați școala viitorului.

 1. FORME/SECŢIUNI/PARTICIPANŢI/CALENDAR
 2. DIGPROIECTE decembrie 2020-iunie 2021

secțiune deschisă tuturor grupurilor de elevi (școli, clase, cercuri/cluburi) de la 7 la 18 ani.

 1. proiectele premiate de la concursul „Citește cu mine/Lecturi paralele” cu care s-a încheiat Lecturiada 2020.
 2. digievenimente: pe parcursul anului vor fi promovate pe pagina de facebook a Lecturiadei diverse evenimente legate de carte și lectură: Mărțișoare/Cărțișoare, Ziua poeziei, Ziua lecturii etc. În cazul în care li se dă mai mare amploare și sunt organizate sub formă de proiecte, elevii și „consilierii” lor de lectură își pot înscrie (digi)proiectele în concurs.

Condiții: a. pentru participarea la concurs se va trimite o prezentare scrisă de circa 5000  de semne (circa 1 pagină-o pagină și jumătate) a digiproiectului care va conține titlul, scopul, obiectivele, etapele, descrierea activității principale, feedback și evaluare, promovare media și ecouri; b. link-ul la care se pot viziona dovezile.

Termen pentru înscriere: 15 iulie 2021

 1. DIGISCRIERE (februarie – iunie 2021):

secțiune deschisă tuturor elevilor cu vârsta cuprinsă între 7-18 ani: Școlar în pandemie/Necazuri cu școala (jurnale, memorii, povestiri, schițe, scenete, interviuri, tablete, poezii etc.)

Condiții: a. povestirea (poate să fie și animație, povestire grafică sau bandă desenată), va avea cel mult 8.000 de semne − circa 2 pagini, la un rând; b. concurentul va însoți textul cu o scurtă autoprezentare (2.000 de semne) în care va răspunde cât mai convingător la intrebările următoare: cum se percepe ca în calitate de martor și participant la evenimentele ultimului an? Care crede că e partea cea mai interesantă a textului său și de ce? c. Obligatoriu va completa prezentarea scrisă cu transpunerea ei într-un limbaj digital (animație, vlog, trailer, Podcast, scheci) postând în text link-ul unde se poate viziona.

Termen pentru înscriere: 15 iulie 2021

 1. „CITITOR DE ȘAPTE STELE” (permanent): recenzii/ cronici/ video/audio/podcasturi/booktrailere postate pe site-ul Lecturiadei în pagina Cărți de top.

secțiune deschisă tuturor elevilor cu vârsta cuprinsă între 7-18 ani).

Termen pentru înscriere: 15 august 2021

III. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

Se va face prin completarea formularului de înscriere. pe site-ul lecturiadei (http://www.lecturiadaelevilor.anpro.ro/) în funcție de secțiune și de datele de înscriere specificate pentru fiecare secțiune Nota bene: încărcarea materialelor (a. acordul cu semnătura părinților cu privire la prelucrarea datelor personale în format PDF; b. protocolul de colaborare ANPRO (facultativ); c. materialele înscrise în concurs se încarcă în bloc într-un fișier arhivat, de aceea vă recomandăm să le pregătiți dinainte. În maximum trei zile se va primi un mail de confirmare a înscrierii în concurs si a eligibilităţii materialelor trimise.

Vă rugăm înscrieți-vă cu titlul proiectului/povestirii/ dat de dvs. și nu cu cel al secțiunii!

 1. EVALUAREA

Juriul este alcătuit din redactorii revistei „Consilierul de lectură” şi profesori/studenți de la Departamentul de Jurnalistică, UBB Cluj. Președinta juriului este Adina Popescu, scriitoare și redactor la „Dilema” și „Ordinul povestitorilor”.

Materialele produse pentru secțiunile lecturiadei vor fi evaluate separat de fiecare membru al juriului. Criteriile de evaluare vor viza următoarele aspecte: 1. respectarea condiţiilor impuse prin regulament referitoare la scop, conţinut şi formă; 2. credibilitatea/autenticitatea materialelor; 3. adecvarea și varietatea produselor media; 4. calitatea documentării/utilizarea corectă cu respectarea drepturilor de autor a surselor; 5. adecvarea  activităților la specificul publicului ţintă; 6. capacitatea de a evalua corect impactul proiectului asupra grupului căruia i se adresează atât la nivel cantitativ, cât şi calitativ; 7. originalitatea (la nivel tematic, structural și estetic, tehnologie: alegerea titlurilor, inserarea imaginilor/fotografiilor, tehnoredactarea, utilizarea aplicațiilor etc.); 8. coerenţa şi coeziunea atât la nivel global, cât şi la nivelul fiecărui material în parte; 9. capacitatea de persuasiune – atât la nivelul colegilor, cât şi la nivelul juriului; 10. expresivitatea şi corectitudinea limbajului.

Pentru secțiunea CĂRȚI DE TOP evaluarea va fi făcută de public în funcție de următoarele criterii: 1. numărul de postări; 2. calitatea prezentărilor/recenziilor; 3. capacitatea de persuasiune. 4. creativitate – de exemplu, folosirea unor mijloace tehnologice-vlogul.

Câteva precizări

 1. Păstrând spiritul programului Cercuri de lectură, evaluarea va fi una de ordin calitativ. Ne interesează în egală măsură procesul realizării produselor („istoria” priectului – de la naşterea ideii, etapele prin care trece până la realizarea concretă şi prezentarea rezultatelor) şi produsul, pe care îl dorim cât mai autentic. Recomandăm ca materialele să se pregătească cu mijloace proprii, în laboratoarele de informatică din şcoli.
 2. În al doilea rând, specificăm că în cazul proiectelor avem de-a face cu activități comune ale cercului/clubului. Prin urmare, vom urmări performanţele întregului grup care pune în practică o idee – cu alte cuvinte colaborarea între membrii echipei, repartizarea judicioasă a sarcinilor, contribuția la redactarea materialelor, promovarea, evaluarea etc.
 3. În ceea ce privește secțiunea CĂRȚI DE TOP, așteptăm votul publicului. Se vor lua în considerare numărul cărților recenzate, calitatea scriiturii, puterea de persuasiune a recenziilor/prezentărilor, ingeniozitatea folosirii unor tehnologii media, numărul comentariilor, like-urilor etc.

Materialele tehnoredactate neglijent, cu greşeli de ortografie şi de exprimare sau care nu vor fi scrise cu caractere româneşti (cu diacritice) vor fi eliminate din concurs.

 1. ANUNȚAREA REZULTATELOR ȘI PREMII
 2. Elevii (fie individual, fie reprezentanți ai cercurilor/cluburilor/atelierelor) care se disting la probele concursului (a. 5 premii la concursul „Citește cu Mine/Lecturi paralele”; b. 12 premii la concursul de digievenimente; c. 15 premii la concursul de scriere; d. 3 premii pentru cei mai buni cititori; 3 premii pentru „ambasadorii continuității”), împreună cu consilierii lor de lectură, sunt invitați să participe, în funcție de împrejurări (fie „față înfață” la Cluj, fie on-line) între 1-3 septembrie 2021 la Școala solomonarilor lui Solomon Marcus (schimb de experiență, abordarea temei mari a concursului dintr-o altă perspectivă, ateliere de jurnalism media, ateliere de game-ing și book trailere etc.). Lista finaliștilor se va publica pe site-ul Lecturiadei, pe pagina de facebook a Lecturiadei 2021 și pe www.anpro.ro/secțiunea cercuri de lectură, după cum urmează: a. 1 august 2021 pentru probele de digiproiecte și scriere; c. 25 august pentru secțiunea „Cărți de top”.
 3. Portofoliile premiate vor fi postate pe site-ul concursului.
 4. Primele 50 de texte scrise pentru volumul Școlar în vremea pandemiei /Necazuri cu școala vor fi publicate într-un volum online cu ISBN. Ierarhia va fi stabilită de juriul concursului.
 5. Materialele trimise vor fi valorificate ca exemple de bune practici în publicațiile ANPRO.
 6. Toţi participanţii elevi la etapa naţională vor primi o „diplomă de merit” din partea organizatorilor iar coordonatorii lor vor obţine un certificat eliberat de ANPRO prin care li se atestă un stagiu de formare de 40 de ore pe probleme de multiliterație în cadrul Programului „Cercuri de lectură”.
 7. La solicitare, vom elibera școlilor partenere o adeverință prin care atestăm participarea la Lecturiada 2021.
 1. ȘCOALA SOLOMONARILOR LUI SOLOMON MARCUS

1-3 septembrie 2021

„Călătoria de studii a ucenicilor solomonari în căutarea celei mai bune dintre școlile posibile”

Școala din acest an, adaptându-se contextului, va veni cu câteva noutăți.

 1. experimentarea unui format de tip blended learning, aceasta după școala exclusiv on-line de anul trecut;
 2. elaborarea unui site tematic comun;
 3. obligativitatea tuturor celor „admiși” de a se documenta individual sau în grup (în cazul cercurilor/grupurilor), în biblioteci reale sau virtuale, în familie, la fața locului, printre prieteni pentru a răspunde la tema propusă prin titlu;
 4. recomandarea de a urmări și de a interacționa, în timpul vacanței, cu materialele postate pe pagina de Facebook a lecturiadei.

Pentru întrebări şi informaţii suplimentare puteți accesa Contact pe platforma concursului.

Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Petrescu” (ANPRO)
Programul „Cercuri de lectură”/„Consilierul de lectură”
Liceul Teoretic ELF, Cluj