Str. Titu Maiorescu, nr. 5, Cluj, 400075
Numarul de cont: RO87BRDE130SV08210281300, BRD Cluj
Cod fiscal/(CNP-persoana fizica): CUI 13855213
Tel./fax 0264-443047
e-mail: office@anpro.ro
www.anpro.ro

REGULAMENT

Lecturiada elevilor. JOCUL „DE-A ȘCOALA”

ianuarie-decembrie 2022

http://www.lecturiadaelevilor.anpro.ro/
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/

 

„Apreciez jocurile bazate pe reguli prestabilite, de la fotbal și tenis la șah și go. Ele
au un rol important și merită atenția tinerilor. Dar nu în primul rând la ele mă
gândesc acum. Am în vedere jocurile care valorifică nevoia de libertate,
curiozitatea de a înțelege cele percepute prin simțuri și prin observație directă,
nevoia de și dreptul la greșeală și eșec, fără a fi pedepsite.”

Solomon Marcus, Zece nevoi umane de care educația ar trebui să țină seama

I. DATE GENERALE DESPRE CONCURS
Lecturiadele elevilor, ajunse la ediția a XIII-a, sunt concursuri tematice online și „față în față”, cu o etapă locală și una națională, organizate anual în cadrul Programului „Cercuri de lectură” de ANPRO (Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Petrescu”) în parteneriat cu şcoli şi instituţii culturale din întreaga țară. Deși numite concursuri în lipsa altui termen care să ne permită aplicarea pentru CAEN, accentul nu se pune pe spiritul de competiţie, ci pe împărtăşirea unor experienţe de multiliterație cu rol formator şi pe crearea sentimentului de apartenenţă la aceeaşi comunitate de cititori.
Precizăm că lecturiadele sunt concursuri tematice deschise la care poate participa orice elev între 7 și 18 ani și oricâte cercuri/cluburi de lectură dintr-un judeţ, localitate sau chiar din aceeaşi şcoală. Concursul este deschis și pentru elevii din Republica Moldova. Mai mult, elevii/cercurile/cluburile/atelierele de lectură și scriere pot participa la una, două sau la toate secțiunile.
Lecturiadele se pregătesc din ianuarie, se lansează oficial în februarie, odată cu sărbătorirea primului Digieveniment, Mărțișoare/Cărțișoare, și se încheie în decembrie cu diseminarea și multiplicarea experiențelor dobândite. Cel mai important eveniment este „Școala solomonarilor lui Solomon Marcus” în care câștigătorii diferitelor secțiuni au posibilitatea să participe la ateliere/dezbateri/schimb de experiență cu scopul aprofundării temei dintr-o perspectivă nouă. Utilizând ceea ce am dobândit la nivelul competențelor digitale în cei doi ani de pandemie, vom încerca și anul acesta un experiment la nivel național de tip blended learning.

În 2021 ne aflam în fața dilemei: „există o școală ideală, iar, dacă răspunsul este «da», unde o putem găsi?”. Am căutat-o în trecut, ne-am imaginat-o în viitor și, până la urmă, majoritatea participanților au ajuns la o concluzie neașteptată pentru noi, adulții − tot școala lor e cea mai bună, chiar dacă mai trebuie aduse îmbunătățiri pe ici, pe colo.
Și astfel am ajuns la tema din acest an, JOCUL „DE-A ȘCOALA” pe care o punem sub patronajul lui Solomon Marcus și, explicit, o vom lega de „Nevoia de joc”, a șasea, în decalogul său, „Cele zece nevoi umane ale educației…”.

II. FORME/SECŢIUNI/PARTICIPANŢI/CALENDAR
1.DIGPROIECTE (februarie – aprilie 2022)
Secțiune deschisă tuturor grupurilor de elevi (școli, clase, cercuri/cluburi) de la 7 la 18 ani.
Pe parcursul anului vor fi promovate pe pagina de Facebook a Lecturiadei diverse evenimente legate de carte și lectură: Mărțișoare/Istorioare, Zilele poeziei, Ziua cărților pentru copii și tineret, Luna lecturii. În cazul în care li se dă mai mare amploare și sunt organizate sub formă de proiecte, elevii și „consilierii” lor de lectură își pot înscrie (digi)proiectele în concurs.
Condiții: a. pentru participarea la concurs se va trimite o prezentare scrisă de circa 3000 de semne (circa 1 pagină – o pagină și jumătate) a digiproiectului care va conține titlul, scopul, obiectivele, etapele, descrierea activității principale, feedback și evaluare, promovare media și ecouri; b. obligatoriu, link-ul la care se pot viziona dovezile.
Termen pentru înscriere: 15 iulie 2022

2.DIGISCRIERE/ (15 mai – 15 iunie 2022)
Secțiune deschisă tuturor elevilor cu vârsta cuprinsă între 7-18 ani care activează sau nu în cercuri/cluburi/ateliere de lectură
Tema acestui an este: Jocuri de ucenici (scurte texte narative urmate de transpunerea lor în alt limbaj: podcasturi, bandă desenată, povestire grafică, animații, scheci, booktrailere etc.
Condiții: a. povestirea va avea cel mult 6.000 de semne − circa 2 pagini, la un rând și jumătate; b. concurentul va însoți textul cu o scurtă autoprezentare (50 de cuvinte) c. obligatoriu va completa prezentarea scrisă cu transpunerea ei într-un limbaj digital (animație, vlog, trailer, Podcast,) postând în text link-ul unde se poate viziona.
Termen pentru înscriere: 1 iulie 2022

3. DIGIPORTOFOLII/ (15 mai – 15 iunie 2022)
Secțiune deschisă numai elevilor care activează în cercuri/cluburi/ateliere de lectură
În anul acesta proba se combină cu concursul de scriere și este un produs colectiv al membrilor cercului/clubului/atelierului de lectură. Constă dintr-o cărticică de 24 de pagini în PDF sau în format digital, cu titlul Jocuri de ucenici. Cartea va conține 10 povestiri + un Jurnal de bord în care se va relata istoria proiectului de la idee până la promovarea și lansarea ei la nivel de școală. Autorii își pot trimite și individual textele pentru concursul de scriere.
Termen pentru înscriere: 15 iulie 2022

4. „CITITOR DE ȘAPTE STELE” (permanent): recenzii/cronici/video/ audio/podcasturi/booktrailere postate pe site-ul Lecturiadei în pagina Cărți de top.
secțiune deschisă tuturor elevilor cu vârsta cuprinsă între 7-18 ani).
Termen pentru înscriere: 15 august 2021

5. FOLLOW UP. DISEMINARE. PROMOVARE. 1. Săptămâna literației, 5-10 septembrie 2022; 2. „Citește cu mine!”, decembrie 2022

III. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS
Se va face prin completarea formularului de înscriere de pe site-ul lecturiadei (http://www.lecturiadaelevilor.anpro.ro/) în funcție de secțiune și de datele specificate pentru fiecare secțiune. Nota bene: încărcarea materialelor (a. acordul cu semnătura părinților cu privire la prelucrarea datelor personale în format PDF; b. protocolul de colaborare ANPRO (facultativ); c. materialele înscrise în concurs se încarcă în bloc într-un fișier arhivat, de aceea vă recomandăm să le pregătiți dinainte. În maximum trei zile se va primi un mail de confirmare a înscrierii în concurs si a eligibilităţii materialelor trimise.
Vă rugăm înscrieți-vă cu titlul proiectului/povestirii/ dat de dvs. și nu cu cel al secțiunii!

IV. EVALUAREA
Juriul este alcătuit din redactorii revistei „Consilierul de lectură” şi profesori/studenți de la Departamentul de Jurnalistică, UBB Cluj. Președinta juriului este Adina Popescu, scriitoare și redactor la „Dilema” și „Ordinul povestitorilor”.
Materialele produse pentru secțiunile lecturiadei vor fi evaluate separat de fiecare membru al juriului. Criteriile de evaluare vor viza următoarele aspecte: 1. respectarea condiţiilor impuse prin regulament referitoare la scop, conţinut şi formă; 2. credibilitatea/autenticitatea materialelor; 3. adecvarea și varietatea produselor media; 4. calitatea documentării/utilizarea corectă cu respectarea drepturilor de autor a surselor; 5. adecvarea activităților la specificul publicului ţintă; 6. capacitatea de a evalua corect impactul proiectului asupra grupului căruia i se adresează atât la nivel cantitativ, cât şi calitativ; 7. originalitatea (la nivel tematic, structural și estetic, tehnologie: alegerea titlurilor, inserarea imaginilor/fotografiilor, tehnoredactarea, utilizarea aplicațiilor etc.); 8. coerenţa şi coeziunea atât la nivel global, cât şi la nivelul fiecărui material în parte; 9. capacitatea de persuasiune – atât la nivelul colegilor, cât şi la nivelul juriului; 10. expresivitatea şi corectitudinea limbajului.
Pentru secțiunea CĂRȚI DE TOP evaluarea va fi făcută de public în funcție de următoarele criterii: 1. numărul de postări; 2. calitatea prezentărilor/recenziilor; 3. capacitatea de persuasiune. 4. creativitate – de exemplu, folosirea unor mijloace tehnologice − vlogul.

Câteva precizări
1. Păstrând spiritul programului Cercuri de lectură, evaluarea va fi una de ordin calitativ. Ne interesează în egală măsură procesul realizării produselor („istoria” proiectului – de la naşterea ideii, etapele prin care trece până la realizarea concretă şi prezentarea rezultatelor) şi produsul, pe care îl dorim cât mai autentic.
2. În al doilea rând, specificăm că în cazul proiectelor și portofoliilor avem de-a face cu activități comune ale cercului/clubului. Prin urmare, vom urmări performanţele întregului grup care pune în practică o idee – cu alte cuvinte colaborarea între membrii echipei, repartizarea judicioasă a sarcinilor, contribuția la redactarea materialelor, promovarea, evaluarea etc.
3. În ceea ce privește secțiunea CĂRȚI DE TOP, așteptăm votul publicului. Se vor lua în considerare numărul cărților recenzate, calitatea scriiturii, puterea de persuasiune a recenziilor/prezentărilor, ingeniozitatea folosirii unor tehnologii media, numărul comentariilor, like-urilor etc.
Materialele tehnoredactate neglijent, cu greşeli de ortografie şi de exprimare sau care nu vor fi scrise cu caractere româneşti (cu diacritice) vor fi eliminate din concurs.

V. ANUNȚAREA REZULTATELOR ȘI PREMII
1. Elevii (fie individual, fie reprezentanți ai cercurilor/cluburilor/atelierelor) care se disting la probele concursului (a. 5 premii la concursul Citește cu Mine! „O carte, mai mulți cititori”, desfășurat în decembrie 2021; b. 8 premii la concursurile de proiecte desfășurate în cadrul digievenimentelor; c. 10 premii la concursul de scriere cu participare individuală; d. 12 premii pentru concursul de portofolii; e. 2 premii pentru concursul „Cititor de șapte stele”; 3 premii pentru „ambasadorii continuității”), împreună cu consilierii lor de lectură, sunt invitați să participe, în funcție de împrejurări („față în față” sau on-line) între 1-3 septembrie 2022 la Școala solomonarilor lui Solomon Marcus (schimb de experiență, abordarea temei mari a concursului dintr-o altă perspectivă).
Lista finaliștilor se va publica pe site-ul Lecturiadei pe pagina Admiși, pe pagina de facebook a Lecturiadei 2022 și pe www.anpro.ro/secțiunea cercuri de lectură, după cum urmează: a. 15 august 2022 pentru probele de digiproiecte, scriere și digiportofolii; c. 25 august pentru secțiunea „Cărți de top”.
2. Proiectele și portofoliile premiate vor fi postate pe site-ul Lecturiadelor.
3. Primele 50 de texte selectate la concursul de scriere vor fi publicate într-un volum online cu ISBN. Ierarhia va fi stabilită de juriul concursului.
4. Materialele trimise vor fi valorificate ca exemple de bune practici în publicațiile ANPRO.
5. Toţi participanţii elevi la etapa naţională vor primi o „diplomă de merit” din partea organizatorilor, iar coordonatorii lor vor obţine un certificat eliberat de ANPRO prin care li se atestă un stagiu de formare de 40 de ore pe probleme de multiliterație în cadrul Programului „Cercuri de lectură” organizat de ANPRO.
6. La solicitare, vom elibera școlilor partenere o adeverință prin care atestăm participarea la Lecturiada 2021.

VI. ȘCOALA SOLOMONARILOR LUI SOLOMON MARCUS
Întâlnirea premianților/admișilor. 1-3 septembrie 2021
Școala din acest se va organiza în parteneriat cu Asociația „De Basm”
Specificăm că durata, forma și datele pot suferi schimbări. Modificările vor fi anunțate pe grupul de Facebook al lecturiadelor.

Pentru întrebări şi informaţii suplimentare puteți accesa Contact pe platforma concursului.
Vă invităm să urmăriți regulat grupul de Facebook.

Organizatorii