Str. Titu Maiorescu, nr. 5, Cluj, 400075
Numarul de cont: RO87BRDE130SV08210281300, BRD Cluj
Cod fiscal/(CNP-persoana fizica): CUI 13855213
Tel./fax 0264-443047
e-mail: office@anpro.ro
www.anpro.ro

REGULAMENT
Lecturiada elevilor 2023. JOCUL „DE-A ȘCOALA II.
NEVOIA DE ÎMPROSPĂTARE SAU
CUM SĂ DEVII CĂUTĂTOR ÎN LUMEA ÎN CARE TRĂIEȘTI
decembrie 2022- decembrie 2023
Concurs înscris în CAEN fără finanțare, nr. 69 (vezi Anexa 2 la OME nr. 3612/31.01.2023)

https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/
http://www.facebook.com/consilierdelecturaANPRO/
http://www.lecturiadaelevilor.anpro.ro/

„Să ne trezim în fiecare dimineață capabili
de a arunca o privire proaspătă asupra lumii, cu dispoziția unui
nou început, cu o limpezire a simțurilor și a gândurilor; într-un anume
sens, să recăpătăm, să recuperăm candoarea copilăriei.”
Solomon Marcus, Zece nevoi umane de care educația ar trebui să țină seama

I. DATE GENERALE

Lecturiada elevilor este un concurs tematic interdisciplinar, cu accent pe multiliterație + o Școală de vară, care se desfășoară pe parcursul unui an calendaristic on-line și „față în față”, cu o etapă locală și una națională. Probele din etapa locală au loc între februarie și iunie 2023. Etapa națională, la care participă cei admiși (un elev însoțit de profesorul coordonator) la Școala lui Solomon Marcus, după evaluarea proiectelor și portofoliilor înscrise pentru probă, va avea loc la Cluj la o data stabilită ulterior.

Precizăm că lecturiadele sunt concursuri tematice deschise la care poate participa orice elev între 6 și 18 ani și oricâte cercuri/ateliere/cluburi de lectură dintr-un judeţ, localitate sau chiar din aceeaşi şcoală din România și Republica Moldova. Mai mult, elevii/cercurile/cluburile/atelierele de lectură și scriere pot participa la una, două sau chiar la toate secțiunile.

Deși numite concursuri, accentul nu se pune atât pe spiritul de competiţie, cât pe împărtăşirea unor experienţe de multiliterație cu rol formator şi pe crearea sentimentului de apartenenţă la aceeaşi comunitate de cititori.

Tema lecturiadei 2023 face parte din seria consacrată școlii. Începută în 2021, cu „Școală și școli”, când ucenicii solomonari, călare pe balauri, călătoreau în timp și spațiu în căutarea celei mai bune dintre școlile posibile, este continuată în 2022 cu „Jocul „DE-A ȘCOALA”. În anul 2023 ne vom folosi pe mai departe de disponibiliatea de joc redescoperită după doi ani de pandemie și, împrospătați la trup și la minte, ne propunem să ne transformăm în veritabili EXPLORATORI AI LUMII ÎN CARE TRĂIM ȘI, PRIN EA, A LUMILOR NOASTRE INTERIOARE.
Cuvinte cheie: împrospătare, mirare, joc, observare, (auto)explorare, colectare, documentare, creare, transformare, lectură, scriere.

II. BIBLIOGRAFIE LECTURIADA 2023

Solomon Marcus, 10 nevoi umane, Editura Spandugino, 2015
Liviu Papadima, Un decalog sau mai multe, Editura Spandugino, 2016
Simona Popescu, Cartea plantelor și animalelor, Editura Nemira, 2022
Keri Smith, Cum să fii explorator al lumii în care trăiești, Editura Paralela 45, Pitești, 2013
Silvia Cobușneanu, „Cabinet de curiozități ELF”, în „Consilierul de lectură”, nr. 2/2022
Alina Petri, „Kit de supraviețuire pentru clasa a VIII-a” în „Consilierul de lectură”, nr. 3/2022

III. FORME/SECŢIUNI/PARTICIPANŢI/CALENDAR

1. CITEȘTE CU MINE! Colecționarii de valori (februarie 2023)

Secțiune deschisă tuturor grupurilor de elevi (școli, clase, cercuri/cluburi) de la 6 la 18 ani.
Aflată la ediția a IV-a, activitatea, desfășurată în parteneriat cu Editura Arthur și Asociația De Basm, pregătită pe Facebook de la începutul lunii februarie, va avea loc în 15 februarie, de Ziua națională a lecturii.
Aceia care îi vor da o amploare mai mare și vor lucra sub formă de proiect își pot înscrie proiectele pentru admiterea la Școala solomonarilor.
Condiții: a. pentru participarea la concurs se va trimite o prezentare scrisă între 4000-5000 de semne (circa 1 pagină – o pagină și jumătate) a digiproiectului care va conține titlul, scopul, obiectivele, etapele, descrierea activității principale, feedback și evaluare, promovare media și ecouri; b. obligatoriu, link-urile la care se pot viziona dovezile.
Termen pentru înscrierea la etapa națională: 15 iulie 2023

2. DIGIEVENIMENTE (februarie-aprilie 2023)
Secțiune deschisă tuturor grupurilor de elevi (școli, clase, cercuri/cluburi) de la 6 la 18 ani.
Pe parcursul anului vor fi promovate pe grupul de Facebook al Lecturiadei și pe pagina „Consilierului de lectură” diverse evenimente legate de carte și lectură: De la Mărțișoare/Istorioare la Nesupusele, 1-8 martie; Ziua Poeziei, 21 martie; Ziua internațională a lecturii pentru copii și adolescenți, 2 aprilie; Ziua lecturii, a bibliotecii și a drepturilor de autor, 23 aprilie.
În cazul în care li se dă mai mare amploare și activitățile sunt organizate sub formă de proiecte, elevii și „consilierii” lor de lectură își pot înscrie (digi)proiectele în concurs. Condițiile pentru înscriere sunt identice cu cele de la concursul „Citește cu mine”.
Termen pentru înscriere la etapa națională: 15 iulie 2022

3. DIGISCRIERE (februarie-iunie 2023 )
Secțiune deschisă tuturor elevilor cu vârsta cuprinsă între 7-18 ani care activează sau nu în cercuri/cluburi/ateliere de lectură.
Tema acestui an este: Prima mea colecție sau cum am devenit culegător de „chestii” (scurte texte narative urmate de transpunerea lor în alt limbaj: podcasturi, bandă desenată, povestire grafică, animații, scheci, booktrailere etc.
Condiții: a. povestirea va avea cel mult 500 de cuvinte b. concurentul va însoți textul cu o scurtă autoprezentare (50 de cuvinte) c. obligatoriu va completa prezentarea scrisă cu transpunerea ei într-un limbaj digital (animație, vlog, trailer, Podcast,) postând în text link-ul unde se poate viziona.
Termen pentru înscriere: 15 iulie 2023

4. DIGIPORTOFOLII/ (februarie-iunie 2023)>
Secțiune deschisă atât individual cât și celor care activează în cercuri/cluburi/ateliere de lectură.
Proba, „Muzeu la purtător”, constă în documentarea, colectarea și deschiderea a unui Cabinet de curiozități, promovat la nivelul școlii printr-o expoziție. Portofoliul constă dintr-o cărticică în care vor fi prezentate 10 colecții individuale însoțite de note de documentare și colectare + jurnalul de bord la care se adaugă link-urile aferente.
Termen pentru înscriere: 15 iulie 2023

IV. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

Se va face prin completarea formularului de înscriere de pe site-ul lecturiadei (http://www.lecturiadaelevilor.anpro.ro/) în funcție de secțiune și de datele specificate pentru fiecare secțiune. Nota bene: încărcarea materialelor (a. acordul cu semnătura părinților cu privire la prelucrarea datelor personale în format PDF; b. protocolul de colaborare ANPRO (facultativ); c. materialele înscrise în concurs se încarcă în bloc într-un fișier arhivat.
Vă rugăm înscrieți-vă cu titlul proiectului/povestirii/ dat de dvs. și nu cu cel al secțiunii!

V. EVALUAREA

Se va face la două niveluri și în două etape. În prima etapă se vor evalua proiectele și portofoliile înscrise în concurs pentru a se stabili „admișii” la etapa națională. În a doua etapă se vor stabili premiile și mențiunile pentru participanții cei mai merituoși la probele impuse pe parcursul desfășurării activităților din faza națională.
Juriul pentru admiterea la Școala solomonarilor va fi alcătuit din redactorii revistei „Consilierul de lectură”.
Materialele produse pentru secțiunile lecturiadei vor fi evaluate separat de fiecare membru al juriului. Criteriile de evaluare vor viza următoarele aspecte: 1. respectarea condiţiilor impuse prin regulament referitoare la scop, conţinut şi formă; 2. credibilitatea/autenticitatea materialelor; 3. adecvarea și varietatea produselor media; 4. calitatea documentării/utilizarea corectă cu respectarea drepturilor de autor a surselor; 5. adecvarea activităților la specificul publicului ţintă; 6. capacitatea de a evalua corect impactul proiectului asupra grupului căruia i se adresează atât la nivel cantitativ, cât şi calitativ; 7. originalitatea (la nivel tematic, structural și estetic, tehnologie: alegerea titlurilor, inserarea imaginilor/fotografiilor, tehnoredactarea, utilizarea aplicațiilor etc.); 8. coerenţa şi coeziunea atât la nivel global, cât şi la nivelul fiecărui material în parte; 9. capacitatea de persuasiune – atât la nivelul colegilor, cât şi la nivelul juriului; 10. expresivitatea şi corectitudinea limbajului.
Câteva precizări: 1. Evaluarea va fi una de ordin calitativ. Ne interesează în egală măsură procesul realizării produselor, consemnat în prezentări sau jurnale de bord („naşterea” ideii, etapele prin care trece până la realizarea concretă şi prezentarea rezultatelor) şi produsul, pe care îl dorim cât mai autentic; 2. În al doilea rând, specificăm că în cazul proiectelor și portofoliilor avem de-a face cu activități comune ale cercului/clubului. Prin urmare, vom urmări performanţele întregului grup care pune în practică o idee – cu alte cuvinte colaborarea între membrii echipei, repartizarea judicioasă a sarcinilor, contribuția la redactarea materialelor, promovarea, evaluarea etc.
Materialele tehnoredactate neglijent, cu greşeli de ortografie şi de exprimare sau care nu vor fi scrise cu caractere româneşti (cu diacritice) vor fi eliminate din concurs.

VI. ANUNȚAREA REZULTATELOR ȘI PREMII

1. Elevii (fie individual, fie reprezentanți ai cercurilor/cluburilor/atelierelor) care se disting la probele concursului vor putea obține premii (5 premii la concursul „Citește cu mine!”; b. 6 premii pentru proiectele desfășurate în cadrul digievenimentelor; c. 6 premii la concursul de scriere; d. 10 premii pentru concursul de portofolii; e. 1 premiu pentru „Cititor de șapte stele”) care echivalează cu obținerea unui loc la Școala solomonarilor 2023.
Lista finaliștilor se va publica pe site-ul Lecturiadei pe pagina Admiși, pe pagina de facebook a Lecturiadei 2023 și pe www.anpro.ro/secțiunea cercuri de lectură pentru toate secțiunile în 31 iulie 2023.
2. Proiectele și portofoliile premiate vor fi postate pe site-ul Lecturiadelor la secțiunile corespunzătoare.
4. Materialele trimise vor fi valorificate ca exemple de bune practici în publicațiile ANPRO.
5. Toţi participanţii elevi la etapa naţională vor primi o „diplomă de merit” din partea organizatorilor, iar coordonatorii lor vor obţine un certificat eliberat de ANPRO prin care li se atestă un stagiu de formare de 40 de ore pe probleme de multiliterație în cadrul programului „Cercuri de lectură”, organizat de ANPRO.
6. La solicitare, vom elibera școlilor partenere o adeverință prin care atestăm participarea la Lecturiada 2023.
7. Pentru că este prima oară când acordăm premiile și mențiuni pentru activitatea depusă la Școala solomonarilor, vom stabili împreună cu elevii și profesorii participanți criteriile de ierarhizare.

VII. ȘCOALA SOLOMONARILOR LUI SOLOMON MARCUS

Întâlnirea premianților/admișilor va avea loc la Cluj la o dată pe care o vom comunica în 31 iulie 2023.
Școala din acest se va organiza în parteneriat cu Liceul Teoretic ELFdin Cluj. Editura Arthur, „Consilierul de lectură”, Asociația „De Basm”, Facultatea de Film și Teatru, UBB, Cluj și Biblioteca Județeană Octavian Goga ca un șir de experiențe, demonstrând că poate funcționa și în realitate o școală care pune la temelie cele „10 nevoi fundamentale ale educației” ale lui Solomon Marcus.
Organizată sub forma unor ateliere de scriere/lectură/documentare la care vor participa elevii împreună cu profesorii lor, școala se va încheia cu organizarea unei expoziții de colecții, „Întreaga lume e în palma mea”, în holul mare al Bibliotecii Octavian Goga din Cluj. Vom oferi premii și mențiuni individuale elevilor care s-au distins la toate activitățile desfășurate pe parcursul celor cinci zile.

VIII. FOLLOW UP. DISEMINARE. MULTIPLICARE. septembrie-decembrie 2023

Activitățile de follow-up, diseminare și multiplicare vor începe în 8 septembrie, Ziua literației, și vor continua până la sfârșitul anului 2023 prin activități specifice „față în față” și on-line.

Pentru întrebări şi informaţii suplimentare puteți accesa Contact pe platforma concursului. http://www.lecturiadaelevilor.anpro.ro/contact/
Vă invităm să urmăriți regulat grupul de Facebook
și site-ul http://www.lecturiadaelevilor.anpro.ro/ lecturiadelor. Vi se vor transmite informații și multe idei care pot fi valorficate în activitățile dvs.

Despre organizatori:
Lecturiadele elevilor sunt partea cea mai dinamică a programului „Cercuril de lectură” inițiat în 2004 de ANPRO – Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Petrescu”, program cu o latură aplicativă și cu una de cercetare didactică a lecturii/scrierii în școală. Aflate la ediția a 14-a, Lecturiadele și-au dobândit în timp statutul de program national de multiliterație cu deschideri inter- și transdisciplinare.

Creativitatea este una din valorile fundamentale ale Liceului Teoretic Elf, instituție din Cluj cu peste 20 de ani vechime. În afară de rezultatele academice foarte bune, elevii de la Elf au o experiență remarcabilă în conceperea și punerea în practică a unor proiecte culturale inter- și transdisciplinare de anvergură ca: ZZOOM, Blue și Zbor.

Organizatorii