Lecturiada elevilor 2020. ISTORIA UNUI POSIBIL VIITOR

„ÎNCĂ UN PAS”

Decembrie 2019-decembrie 2020

http://www.lecturiadaelevilor.anpro.ro/

www.anpro.ro/Cercuri de lectură

https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/

 1. DATE GENERALE DESPRE CONCURS

Lecturiadele elevilor, ajunse la ediția a XI-a, sunt concursuri tematice online și „față în față”, cu o etapă locală și una națională, organizate anual în cadrul Programului „Cercuri de lectură” de ANPRO (Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura română „Ioana Em. Petrescu”) în parteneriat cu şcoli şi instituţii culturale din întreaga țară. Deși numite concursuri în lipsa altui termen care să ne permită aplicarea pentru CAEN, accentul nu se pune pe spiritul de competiţie, ci pe împărtăşirea unor experienţe de lectură/scriere cu rol formator şi pe crearea sentimentului de apartenenţă la aceeaşi comunitate de cititori. Precizăm că, nefiind organizate pe selecţia de tip piramidal a olimpiadelor şcolare, cu faze stricte – locală, judeţeană şi naţională ‒, lecturiadele sunt concursuri deschise la care poate participa orice elev între 7 și 18 ani și oricâte cercuri/cluburi de lectură dintr-un judeţ, localitate sau chiar din aceeaşi şcoală. Mai mult, elevii/cercurile pot participa la una, două sau la toate cele trei secțiuni.

În ceea ce privește scopul și tema Lecturiadei elevilor 2020, ISTORIA UNUI POSIBIL VIITOR, „Încă un pas”, vorbim de scopul comun al tuturor Lecturiadelor, acela al formării la nivel naţional a unui curent de opinie în rândul elevilor și profesorilor/consilierilor în favoarea lecturii/scrierii textelor pe orice fel și pe orice suport (multiliteratie/alfabetizare funcțională).

 1. FORME/SECŢIUNI/PARTICIPANŢI, CALENDAR

DIGI (EVENIMENTE) februarie-iunie

secțiune deschisă tuturor grupurilor de elevi (școli, clase) de la 7 la 18 ani.

Pe parcursul anului vor fi promovate pe pagina de facebook a Lecturiadei diverse evenimente legate de carte și lectură: Mărțișoare/Cărțișoare, Ziua poeziei, Ziua lecturii, Cititori de șapte stele etc. În cazul în care li se dă mai mare amploare și sunt organizate sub formă de proiecte, elevii și „consilierii” lor de lectură își pot înscrie (digi)proiectele în concurs.

Condiții: 1. Concurenții își vor pregăti din timp proiectul utilizând, în realizarea lui, cel puțin un mijloc media.

 1. Pentru concurs se va trimite o prezentare a digiproiectului care va va conține titlul, scopul, obiectivele, promovarea, etapele, descrierea activității principale, feedback-urile, evaluarea etc. Textul se va încadra în cel mult 1000 de cuvinte (circa două pagini la un rând) și, va conține obligatoriu și link-ul la care se poate viziona produsul media.

Termen pentru înscriere la faza natională: 30 aprilie 2020

(DIGI)SCRIERE (februarie – mai 2019): genZ@POVESTIRI_DINTR-UN_RUCSAC

secțiune deschisă tuturor elevilor cu vârsta cuprinsă între 7-18 ani

Condiții: 1. Povestirea (poate să fie și povestire grafică sau bandă desenată) trebuie să fie inspirată din realitățile generației lor ●; textul se va încadra în cel mult 1000 de cuvinte (circa două pagini, la un rând).

 1. Concurentul va însoți textul cu o scurtă prezentare (150 de cuvinte) în care va răspunde cât mai convingător la intrebările următoare: cum se percepe ca reprezentant al generației Z? Care crede că e partea cea mai interesantă a povestirii lui și de ce? Obligatoriu va transpune prezentarea într-un limbaj digital (animatie, vlog, trailer, Podcast, scheci) postând link-ul unde se poate viziona.
 2. Vor beneficia de o bonificatie concurenții care își vor ilustra povestirea.

Termen pentru înscriere la etapa națională: 31 mai 2020.

 (DIGI)PORTOFOLII: (februarie – iulie 2020): blog tematic: Nemaipomenitele călătorii cu BLOGOBALAURII ale UCENICILOR solomonari prin lumile CĂRȚILOR și dincolo de ele

secțiune deschisă elevilor de la toate ciclurile școlare care activează în cercuri/cluburi/ateliere etc.

Condiții 1. a. Conceperea unui blog tematic al cercului; ● întreținerea și ● utilizarea lui în scopul promovării lecturii/literației (text literar/nonliterat/multimodal/lectura imaginii/lectura spectacolului/lectura filmului/în spațiu virtual) în propria școală sau pentru alte grupuri de elevi b. Blogul va avea trei pagini obligatorii: Jurnal de bord, recenzii și evenimente culturale; c. în rest, autorii sunt liberi să aleagă,culoarea, grafica,  numele blogului, logo-ul, numele și conținutul paginilor, dar în total nu mai mult de șase; c. Utilizarea a cel puțin trei produse media mai complexe – o animație, un filmuleț, un Booktrailer, Poster digital, Podcast etc.).

 1. Concurenții vor însoți link-ul blogului de o prezentare de cel mult 500 de cuvinte (circa o pagina) care va conține istoria proiectului de la nașterea ideii, până la aplicare, feedback și evaluare, posibilități de continuare). 3. Pe formular la secțiunea corespunzătoare vor încărca link-ul blogului.

Termen de înscriere: 31 iulie

III. SURSE DE DOCUMENTARE

Recomandăm a. urmărirea site-ului și paginii de facebook a Lecturiadei 2020 unde se vor posta regulat  informații, provocări, recomandări de cărți, link-uri utile pentru partea tehnică a concursului; b. vizionarea unor bloguri culturale care pot servi ca model elevilor atât prin prin conținut, cât și prin formă; c. consultarea unor numere din „Perspective” și „Consilierul de lectură” în care apar materiale legate de temă precum și accesarea digiproiectelor și digiportofoliilor de la Lecturiada din 2019, „O povestire pentru fiecare” și „Citește cu mine”, precum și a volumelor online care cuprind cele mai bune texte trimise pentru concursurile de scriere.

Pentru lectura profesorilor și a elevilor din clasele de liceu recomandăm, la fel ca anul trecut, cărțile lui Yuval Noah Harari, Homo Deus, Scurtă istorie a viitorului și 21 de lecții pentru secolul XXI, Alesandro Baricco, Barbarii, Eseu despre mutație, Umberto Eco, Jean-Claude Carrière, Nu speraţi că veţi scăpa de cărţi, Giovani Sartori, Homo videns. Imbecilizarea prin televiziune și post-gândirea”. Colecția Editurii Humanitas, „12 cărți despre lumea în care trăim”, Solomon Marcus, 10 nevoi umane.

 IV. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

Se va face pe site-ul lecturiadei (http://www.lecturiadaelevilor.anpro.ro/)în funcție de secțiune prin completarea formularului de înscriere.

Nota bene: încărcarea materialelor (a. acordul cu semnătura părinților cu privire la prelucrarea datelor personale in format PDF; c. protocolul de colaborare ANPRO (facultativ); d. materialele înscrise în concurs se încarcă în bloc într-un fișier arhivat, de aceea vă recomandăm să le pregătiți dinainte. În maximum trei zile se va primi un mail de confirmare a înscrierii în concurs si a eligibilităţii materialelor trimise.

 V. EVALUARE

Juriul este alcătuit din redactorii revistei „Consilierul de lectură” şi profesori/studenți de la Departamentul de Jurnalistică, UBB Cluj. Președinta juriului este Adina Popescu, scriitoare și redactor la „Dilema” și „Ordinul povestitorilor”.

Materialele trimise pentru cele trei secțiuni vor fi evaluate separat de fiecare membru al juriului. Criteriile de evaluare vor viza următoarele aspecte: 1. respectarea condiţiilor impuse prin regulament referitoare la scop, conţinut şi formă; 2. credibilitatea/autenticitatea materialelor; 3. adecvarea și varietatea produselor media; 4. calitatea documentării/utilizarea corectă cu respectarea drepturilor de autor a surselor; 5. adecvarea  activităților la specificul publicului ţintă; 6. capacitatea de a evalua corect impactul proiectului asupra grupului căruia i se adresează atât la nivel cantitativ, cât şi calitativ; 7. originalitatea (la nivel tematic, structural și estetic: alegerea titlurilor, inserarea imaginilor/fotografiilor, tehnoredactarea, utilizarea tehnologiilor etc.); 8. coerenţa şi coeziunea atât la nivel global, cât şi la nivelul fiecărui material în parte; 9. capacitatea de persuasiune – atât la nivelul colegilor, cât şi la nivelul juriului; 10. expresivitatea şi corectitudinea limbajului.

Câteva precizări

 1. Păstrând spiritul programului Cercuri de lectură, evaluarea va fi una de ordin calitativ.Ne interesează în egală măsură procesul realizării produselor (istoria digiportofoliului – de la naşterea ideii, etapele prin care trece până la realizarea concretă şi prezentarea rezultatelor) şiprodusul pe care îl dorim cât mai autentic. Recomandăm ca materialele să se pregătească cu mijloace proprii în laboratoarele de informatică din şcoli.
 2. În al doilea rând, specificăm că în cazul (digi)evenimentelor și a digiportofoliilor avem de-a face cu activități comune ale cercului/clubului/clasei/școlii. Prin urmare, vom urmări performanţele întregului grup care pune în practică o idee – cu alte cuvinte colaborarea între membrii echipei, repartizarea judicioasă a sarcinilor, contribuția la redactarea materialelor etc.

 Materialele tehnoredactate neglijent, cu greşeli de ortografie şi de exprimare sau care nu vor fi scrise cu caractere româneşti (cu diacritice) vor fi eliminate din concurs.

VI. ADMIȘI/PREMII

 1. Se vor oferi a. 4 premii la concursul de (digi)evenimente; b. 15 premiila concursul de (digi)scriere; c. 10 premiila concursul de (digi)portofolii. Elevii (câte unul pentru concursurile de digievenimente și digiscriere, câte doi în cazul digiportofoliilor) care se disting la cele trei probe (cu consilierii lor de lectură sunt invitați să participe la Cluj între 1-5 septembrie 2020 la Școala solomonarilor lui Solomon Marcus  (schimb de experiență, abordarea temei mari a concursului dintr-o altă perspectivă, ateliere de jurnalism media, ateliere de gameing și book trailere etc.).

Lista finaliștilor se va publica pe site-ul Lecturiadei, pe pagina de facebook a Lecturiadei 2019 și pe www.anpro.ro/secțiunea cercuri de lectură, după cum urmează: a. 1 iunie 2020 pentru secțiunea de (digi)portofolii; 15 iunie 2020 pentru proba de (digi)scriere; b. 31 iulie pentru proba de (digi)portofolii.

 1. proiectele și portofoliile premiate vor fi postate pe site-ul concursului.
 2. Primele 50 de povestiri vor fi publicate într-un volum online cu ISBN.
 3. Materialele trimise vor fi valorificate ca exemple de bune practici în publicațiile și pe paginile de facebook ANPRO.
 4. Toţi participanţii elevi la etapa naţională vor primi o „diplomă de merit” din partea organizatorilor.
 5. Coordonatorii vor obţine un certificat eliberat de ANPRO prin care li se atestă un stagiu de formare de 40 de ore pe probleme de multiliterație în cadrul Programului „Cercuri de lectură”.
 6. La solicitare, vom elibera școlilor partenere o adeverință prin care atestăm participarea la Lecturiada 2020.

Pentru întrebări şi informaţii suplimentare puteți accesa Contact pe platforma concursului Lecturiada 2020 care va deveni funcțională începând cu 15 februarie  2020.

Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Petrescu” (ANPRO)

Programul „Cercuri de lectură”/„Consilierul de lectură”

Liceul Teoretic ELF, Cluj