Lecturiada elevilor 2019. „ISTORIA UNUI POSIBIL VIITOR”
„D-apoi cum să nu fie, dacă este”
decembrie 2018-decembrie 2019
concurs înscris în CAEN 2019
www.anpro.ro/Cercuri de lectură

I. DATE GENERALE DESPRE CONCURS
Lecturiadele elevilor, ajunse la ediția a X-a, sunt concursuri tematice online și „față în față”, cu o etapă locală și una națională, organizate anual în cadrul Programului „Cercuri de lectură” de ANPRO (Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura română „Ioana Em. Petrescu”) în parteneriat cu şcoli şi instituţii culturale din întreaga țară.
Deși numite concursuri în lipsa altui termen care să ne permită aplicarea pentru CAEN, accentul nu se pune pe spiritul de competiţie, ci pe împărtăşirea unor experienţe de lectură/scriere cu rol formator şi pe crearea sentimentului de apartenenţă la aceeaşi comunitate de cititori.
Precizăm că, nefiind organizate pe selecţia de tip piramidal a olimpiadelor şcolare, cu faze stricte – locală, judeţeană şi naţională ‒, lecturiadele sunt concursuri deschise la care poate participa orice elev între 7 și 18 ani și oricâte cercuri/cluburi de lectură dintr-un judeţ, localitate sau chiar din aceeaşi şcoală. Mai mult, elevii/cercurile pot participa la una, două sau la toate cele trei secțiuni.
În ceea ce privește scopul și tema Lecturiadei elevilor 2019, „Istoria unui posibil viitor”, pe de o parte, vorbim de scopul comun al tuturor Lecturiadelor, acela al formării la nivel naţional a unui curent de opinie în rândul elevilor și profesorilor/consilierilor în favoarea lecturii/scrierii textelor de orice fel și pe orice suport, pe de altă parte, în anul acesta ne dorim să facem împreună, elevi și profesori, un mic pas spre „înțelepciunea digitală” (Marc Prenski). Și, așa cum este firesc, vom începe cu „istoria prezentă”, luând în  considerare propunerea oficială ca anul 2019 să fie „Anul Cărții în România”.

II. FORME/SECŢIUNI/PARTICIPANŢI, CALENDAR
1. Digiproiecte Mărțișoare/Cărțișoare O povestire pentru fiecare (februarie – martie 2019): secțiune deschisă elevilor cu vârsta cuprinsă între 7 – 18 ani care activează sau nu în cercuri;
campanie de promovare (obligatoriu și prin mijloace media, un vlog, pagină de facebook, instagram etc.) a unei povestiri „adoptate” din antologia „Mică istorie a unui secol mare”;
Condiții: Digiproiectul va conține: motivarea alegerii povestirii și prezentarea ei, descrierea pașilor parcurși în promovare, efectul asupra publicului, feedback-urile primite.
Textul se va încadra în cel mult 10.000 de semne (circa  trei pagini la un rând și jumătate) și, va conține, obligatoriu, adresa la care se poate viziona materialul audio-video. Concurentul este liber să aleagă titlul, structura,  tehnoredactarea.
Un digiproiect poate fi trimis și de un cerc de lectură în aceleași condiții. În acest caz se vor promova trei povestiri.
Termen pentru înscriere la etapa națională: 30 aprilie
2. Concurs de scriere: Scrisori prin mail (februarie – mai 2019): secțiune deschisă tuturor elevilor cu vârsta cuprinsă între 7-18 ani;
Condiții: un nativ digital se adresează unei persoane adulte ‒ părinte, profesor, bunic  etc., încercând să se prezinte. Scrisoarea va fi însoțită de 1-3 fotografii;
Textul se va încadra în cel mult 10.000 de semne (circa trei pagini la un rând și jumătate). Concurentul este liber să aleagă formula de adresare, structura, fontul, tehnoredactarea, inserarea fotografiilor.
Termen pentru înscriere la etapa națională: 31 mai 2019
3. Digiportofolii: Citește cu mine (februarie – iunie 2019): secțiune deschisă elevilor de la toate ciclurile școlare care activează în cercuri/cluburi ateliere de lectură
Condiții: a. participarea presupune conceperea și punerea în practică a unui șir de activități mai complexe care acoperă o perioadă mai lungă și au ca scop promovarea lecturii în grupuri mai extinse  ‒ școli, grădinițe, copii aflați în situații defavorizate, copii sau maturi din mediu rural etc.) și atragerea publicului-țintă spre lectură prin utlizarea a cel puțin trei tehnologii media (un afiș, un slogan; un vlog; un produs media mai complex – o animație, un filmuleț, un Booktrailer, Poster digital, Podcast etc.); b. prezentarea activităților într-un Jurnal de bord (metacognitiv) al cercului/clubului care va conține istoria proiectului de la nașterea ideii, până la aplicare, feedback și evaluare, posibilități de continuare); c. Textul se va încadra între 12-24 pagini (la un rând și jimătate) și, obligatoriu, va conține linkurile la care se pot viziona materialele audio-video. Concurentul este liber să aleagă titlul, subtitlurile structura, încadrarea produselor media,  tehnoredactarea.
termen de înscriere: 15 iunie
4. Cărți de top (februarie – iunie): secțiune deschisă tuturor celor care accesează site-ul concursului;
Condiții: postarea unor /prezentări/recenzii sau utilizarea unor mijloace video-audio care să le facă cunoscute preferințele în domeniul lecturii.

III. BIBLIOGRAFIE, SURSE DE DOCUMENTARE
Recomandăm cartea anului „Mică istorie pentru pentru un secol mare” și alte câteva titluri; Yuval Noah Harari, „Homo Deus, Scurtă istorie a viitorului”, Alesandro Baricco, „Barbarii, Eseu despre mutație”, Umberto Eco, Jean-Claude Carrière, „Nu speraţi că veţi scăpa de cărţi”, Giovani Sartori, „Homo videns. Imbecilizarea prin televiziune și post-gândirea”. Cărțile pot intra în lectura profesorilor și a elevilor din clasele de liceu. Recomandăm profesorilor și consultarea unor numere din „Perspective” și „Consilierul de lectură” în care apar materiale legate de temă.

IV. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS
Se va face pe site/canal youtube în funcție de secțiune prin postarea a. formularului de înscriere; b. acordul cu semnătura părinților cu privire la prelucrarea datelor personale in format PDF; protocolul de colaborare ANPRO (facultativ); d. materialul înscris în concurs.
În maximum trei zile se va primi un mail de confirmare a înscrierii în concurs si a eligibilităţii materialelor trimise.

V. EVALUARE
Juriul este alcătuit din redactorii revistei „Consilierul de lectură” şi profesori/studenți de la Departamentul de Jurnalistică, UBB Cluj. Președinta juriului este Adina Popescu, scriitoare și redactor la „Dilema” și „Ordinul povestitorilor”.
Materialele produse în cele patru secțiuni vor fi evaluate separat de fiecare membru al juriului. Criteriile de evaluare vor viza următoarele aspecte:
1. respectarea condiţiilor impuse prin regulament referitoare la scop, conţinut şi formă;
2. credibilitatea/autenticitatea materialelor;
3. adecvarea și varietatea produselor media;
4. calitatea documentării/utilizarea corectă cu respectarea drepturilor de autor a surselor;
5. adecvarea  activităților la specificul publicului ţintă;
6. capacitatea de a evalua corect impactul proiectului asupra grupului căruia i se adresează atât la nivel cantitativ, cât şi calitativ;
7. originalitatea (la nivel tematic, structural și estetic: alegerea titlurilor, inserarea imaginilor/fotografiilor, tehnoredactarea, utilizarea tehnologiilor etc.);
8. coerenţa şi coeziunea atât la nivel global, cât şi la nivelul fiecărui material în parte;
9. capacitatea de persuasiune – atât la nivelul colegilor, cât şi la nivelul juriului;
10. expresivitatea şi corectitudinea limbajului.

Câteva precizări

 1. Păstrând spiritul programului Cercuri de lectură, evaluarea va fi una de ordin calitativ. Ne interesează în egală măsură procesul realizării produselor (istoria digiproiectului/digiportofoliului – de la naşterea ideii, etapele prin care trece până la realizarea concretă şi prezentarea rezultatelor) şi produsul pe care îl dorim cât mai autentic. Recomandăm ca materialele să se pregătească cu mijloace proprii în laboratoarele de informatică din şcoli.
 2. În al doilea rând, specificăm că în cazul digiportofoliilor și, parțial, al digiproiectelor, avem de-a face cu activități comune cercului/clubului. Prin urmare, vom urmări performanţele întregului grup care pune în practică o idee – cu alte cuvinte colaborarea între membrii echipei, repartizarea judicioasă a sarcinilor, contribuția la redactarea materialelor etc.
 3. În ceea ce privește secțiunea Cărți de top așteptăm votul publicului. S-ar punea lua în considerare numărul cărțilorrecenzate, calitatea scriiturii, puterea de persuasiune a recenziilor/prezentărilor, ingeniozitatea folosirii unor  tehnologii media, regularitatea postărilor, numărul comentariilor, like-urilor etc.

Materialele tehnoredactate neglijent, cu greşeli de ortografie şi de exprimare sau care nu vor fi scrise cu caractere româneşti (cu diacritice) vor fi eliminate din concurs.

VI. PREMII

 1. Elevii și reprezentanții cercurilor care se disting la cele trei probe (a. 7 premii la concursul de digiproiecte; b. 6 premii la concursul de scriere; c. 12 premii la concursul de digiportofolii; d. 2 premii pentru cei mai buni cititori) împreună cu consilierii lor de lectură sunt invitați să participe la Cluj între 1 – 5 septembrie 2019 la Școala solomonarilor lui Solomon Marcus (schimb de experiență, dialoguri cu psihologi, juriști, sociologi și jurnaliști, ateliere de mail art și book trailere etc.).
  Lista finaliștilor se va publica pe site-ul concursului, pe pagina de facebook a Lecturiadei 2019 și pe grupurile ANPRO, după cum urmează: a. 1 iunie 2019 pentru proba de digiproiecte și pentru proba de scriere; b. 30 iunie pentru proba de digiportofolii și pentru concursul „Cărți de top”.
 2. Digiproiectele și digiportofoliile premiate vor fi postate pe site-ul concursului.
 3. Primele 50 de „Scrisori pe mail” vor fi publicate într-un volum online cu ISBN.
 4. Materialele trimise vor fi valorificate ca exemple de bune practici în publicațiile ANPRO.
 5. Toţi participanţii elevi la etapa naţională vor primi o „diplomă de merit” din partea organizatorilor iar coordonatorii vor obţine un certificat eliberat de ANPRO prin care li se atestă un stagiu de formare de 40 de ore în cadrul Programului „Cercuri de lectură”.
 6. La solicitare, vom elibera școlilor partenere o adeverință prin care atestăm participarea la Lecturiada 2019.

Pentru întrebări şi informaţii suplimentare puteți accesa Contact

Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Petrescu” (ANPRO)
Programul „Cercuri de lectură”/„Consilierul de lectură”
Liceul Teoretic Elf, Cluj