RO87BRDE130SV08210281300, BRD Cluj
Cod fiscal/(CNP-persoana fizica): CUI 13855213
Str. Titu Maiorescu, nr. 5, Cluj, 400075
Tel./fax 0264-443047
e-mail: office@anpro.ro
www.anpro.ro

Nr……/………………

Descarcă formularul
 

PROTOCOL DE COLABORARE
PARTENERIAT

Între ANPRO – Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Petrescu”, reprezentată de prof. Monica Onojescu, vicepreședinte al Asociației, coordonatoarea proiectului Lecturiada 2021. ISTORIA UNUI POSIBIL VIITOR
Al treilea pas. ȘCOALĂ ȘI ȘCOLI

și

Școala gimnazială/Liceul/Colegiul……………………………………………………………… reprezentat de……………………………………………

 

Privind proiectul

Lecturiada elevilor 2021.ISTORIA UNUI POSIBIL VIITOR
Al treilea pas. ȘCOALĂ ȘI ȘCOLI

Obligațiile părților:

ANPRO va asigura cadrul organizatoric necesar derulării proiectului CAEN și informațiile necesare pentru pregătirea materialelor și activităților care vor asigura participarea elevilor la concursul național Lecturiada elevilor 2021.

Școala gimnazială/Liceul/Colegiul………………………………………………………………

va asigura pe parcursul anului 2020 desfășurarea activităților în proiect coordonate de………………………………………….

 

Detaliile colaborării vor fi stabilite de reprezentanții celor două părți (desemnaţi de comun acord).

Prezentul contract s-a încheiat la data de……………………….. la Cluj-Napoca, în 2 (două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

prof. Monica Onojescu                                                                                director
coord. proiectului