RO87BRDE130SV08210281300, BRD Cluj
Cod fiscal/(CNP-persoana fizica): CUI 13855213
Str. Titu Maiorescu, nr. 5, Cluj, 400075
Tel./fax 0264-443047
e-mail: office@anpro.ro
www.anpro.ro

Nr……/………………

Descarcă formularul
 

PROTOCOL DE COLABORARE
PARTENERIAT

Între ANPRO – Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Petrescu”, reprezentată
de prof. Monica Onojescu, vicepreședinte al Asociației, coordonatoarea proiectului
Lecturiada 2022. JOCUL „DE-A ȘCOALA”

și

Școala gimnazială/Liceul/Colegiul……………………………………………………………… reprezentat de……………………………………………

 

Privind proiectul

Lecturiada 2022. JOCUL „DE-A ȘCOALA”

Obligațiile părților:

ANPRO va asigura cadrul organizatoric necesar derulării proiectului CAEN și informațiile necesare pentru pregătirea materialelor și activităților care vor asigura participarea elevilor la concursul național Lecturiada elevilor 2022.

Școala gimnazială/Liceul/Colegiul………………………………………………………………

va asigura pe parcursul anului 2022 desfășurarea activităților în proiect coordonate de………………………………………….

 

Detaliile colaborării vor fi stabilite de reprezentanții celor două părți (desemnaţi de comun acord).

Prezentul contract s-a încheiat la data de……………………….. la Cluj-Napoca, în 2 (două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

prof. Monica Onojescu                                                                                director
coord. proiectului