Descarcă formularul

Nr. /

PROTOCOL DE COLABORARE
PARTENERIAT

Între Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Petrescu” (ANPRO), reprezentată de prof. Monica Onojescu, vicepreședinte al Asociației, coordonatoarea proiectului Lecturiada elevilor 2019. Istoria unui posibil viitor
și
Școala gimnazială/Liceul/Colegiul reprezentat de

Privind proiectul
Lecturiada elevilor 2019. Istoria unui posibil viitor
D-apoi cum să nu fie dacă este”

Obligațiile părților:
ANPRO va asigura cadrul organizatoric necesar derulării proiectului CAEN și informațiile necesare pentru pregătirea materialelor și activităților care vor asigura participarea elevilor la concursul național Lecturiada elevilor 2018.
Școala gimnazială/Liceul/Colegiul va asigura desfășurarea activităților pe parcursul anului 2018 și grupul de elevi de gimnaziu și liceu, coordonați de
Detaliile colaborării vor fi stabilite de reprezentanții celor două părți (desemnaţi de comun acord).
Prezentul contract s-a încheiat la data de la Cluj-Napoca, în 2 (două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

prof. Monica Onojescu director
vicepreședinte ANPRO