Descarcă formularul

  

 

 

RO87BRDE130SV08210281300, BRD Cluj
Cod fiscal/(CNP-persoana fizica): CUI 13855213
Str. Titu Maiorescu, nr. 5, Cluj, 400075
Tel./fax 0264-443047
e-mail: office@anpro.ro
www.anpro.ro

 

Nr……/………………

 

  

PROTOCOL DE COLABORARE
PARTENERIAT

 

Între ANPRO – Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Petrescu”, reprezentată de prof. Monica Onojescu, vicepreședinte al Asociației, coordonatoarea proiectului Lecturiada 2020. Istoria unui posibil viitor II. „Încă un pas” (CAEN 2020, poziția 251)

și

Școala gimnazială/Liceul/Colegiul……………………………………………………………… reprezentat de……………………………………………

 

 

Privind proiectul

Lecturiada elevilor 2020. Istoria unui posibil viitor II. Încă un pas”

 

Obligațiile părților:

ANPRO va asigura cadrul organizatoric necesar derulării proiectului CAEN și informațiile necesare pentru pregătirea materialelor și activităților care vor asigura participarea elevilor la concursul național Lecturiada elevilor 2020.

Școala gimnazială/Liceul/Colegiul………………………………………………………………

va asigura pe parcursul anului 2020 desfășurarea activităților în proiect coordonate de………………………………………….

 

Detaliile colaborării vor fi stabilite de reprezentanții celor două părți (desemnaţi de comun acord).

Prezentul contract s-a încheiat la data de……………………….. la Cluj-Napoca, în 2 (două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

prof. Monica Onojescu                                                                                director
coord. proiectului