ȘCOALA DE LECTURĂ

ȘCOALA DE LECTURĂ

Cercul de lectură și scriere creativă Cetatea Lecturii
Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Sibiu
Elevi: Sebastian Caminschi, Anisia Oncioiu; coord. Marcela Ciobănuc

 1. Instituții partenere:

Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Română ANPRO, Programul „Cercuri de lectură”

 1. Scop:

Dezvoltarea competențelor culturale ale elevilor, prin participarea la acțiuni cultural – artistice care promovează rolul cărții, al lecturii și al studiului;

 1. Obiective:

– Descoperirea unor strategii de lectură care înlesnesc comprehensiunea și interpretarea textelor;
– Exersarea, de către elevi, a competențelor de redactare (scrisoare, jurnal, text narativ, articol, eseu, recenzie, interviu etc.);
– Stimularea creativității elevilor (scriere creativă, desene; obiecte hand-made etc.);
– Formarea unor competențe transcurriculare, ce vizează realizarea unor produse media, cu privire la fenomenul cultural actual (book trailer, videoclip, blog, animație etc.).
– Crearea unor resurse digitale eficiente și atractive pentru actul educațional;

 1. Public-țintă:

elevi ai claselor a VI-a A și a VI-a B, Cercul Cetatea lecturii

 1. Etape/activități:

Activitatea 1: Ziua Internațională a Cititului Împreună (ZICI)
02. 2021 – Atelier de lectură on-line (platforma Zoom): O oglindă magică, o poveste – alchimia cunoașterii de sine
Atelierul a fost structurat în trei secvențe:
Secvența I: Lectura textului „Exercițiu de kintsugi” de Laura Grunberg (din antologia În oglindă): exerciții de predicție, discuții pe marginea textului.
Secvența a II-a: Valențe ale oglinzii o incursiune succintă în mitologie, religie, istorie, literatură, pictură, filosofie, psiholgie etc.
Secvența a III-a: Între prieteni… Între cărți – proiecte individuale https://pasaportliterar.wordpress.com/2021/02/14/ziua-internationala-a-cititului-impreuna/
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/permalink/4271089346250930
Activitatea 2: Mărțișoare_Cărțișoare_cu_scrisoare
Dacă în 2020 călătoream alături de personajele îndrăgite pornind în aventuri nebănuite și fascinante, anul acesta am comunicat cu prietenii imaginari prin intermediul scrisorilor adresate acestora. Cunoscându-le firea, preferințele sau pasiunile, le-am făcut recomandări de lectură, alegând cărți cu care aceștia să rezoneze. Scrisorile noastre se găsesc pe pagina de facebook a Lecturiadei 2021 și pe site-ul cercului de lectură „Cetatea Lecturii”: – video-colaj realizat în aplicația Canva de elevii claselor a VI-a; – un video-mărțișor adresat Matildei (din cartea lui Roald Dahl) de către eleva Ana Galea (a VI-a B) https://pasaportliterar.wordpress.com/2021/03/10/un-eveniment-lecturiada-2021-martisoare_cartisoare_cu_scrisoare/
Activitatea 3: De pus în ramă
Microproiectul realizat de 8 Martie a fost gândit ca o continuare a unei unități de învățare (dedicate descriererii în versuri / pastelul). Video-colajele proprii „Iarna în pictură”, „Ștefan Luchian – poeme de lumină și culoare” au constituit un preambul pentru ca elevii să-și însușească limbajul specific morfologiei imaginii. În partea a II-a a proiectului, atelierul de lectură și scriere creativă a presupus realizarea unui pictoroman colectiv, în aplicația Heyzine Flipbooks (https://heyzine.com/flip-book/1df69773aa.html) Elevii au reprodus o serie de picturi sub forma unor fotografii personale, în care au preluat rolul personajului din pictura aleasă de ei. Dincolo de acest exercițiu de lectură a imaginii, le-am propus și unul de redactare a unei narațiuni inspirate de același tablou.

Care sunt achizițiile elevilor mei la finele acestui microproiect?
۰capacitatea/disponibilitatea de a-și apropria emoția redată într-o pictură;
۰(de)construirea lumii imaginate de pictor;
۰recrearea acestei lumi în spațiul fotografiei;
۰transpunerea mesajului plastic într-un univers ficțional;
۰descoperirea intuitivă a unor formule arhitecturale (construcția circulară, construcția în ramă,
construcția antitetică etc.) https://pasaportliterar.wordpress.com/2021/03/10/antologia/ https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/permalink/4350597814966749
Activitatea 4: Ziua Internațională a Cărții (15 – 23 aprilie)

۰ fotografii cu supercititori și supercititoare (fotoportrete)
۰ autoportret de cititor (microeseuri);
۰ școala de lectură (lecturile noastre: book trailere, video-recenzii, digirecenzii realizate cu ajutorul aplicațiilor digitale: PPT-uri, Prezi, Canva etc.)
۰ o carte într-un haiku;
۰ o carte în dar (mood boards)
۰ gânduri și impresii de la părinți și bunici;
۰ cărți de top (colaje digitale)
https://ro.padlet.com/marcelaciobanuc/Bookmarks
https://pasaportliterar.wordpress.com/2021/04/06/scoala-de-lectura-la-cngl-1/

 1. Feedback și evaluare:

– impresiile și materialele realizate de elevi, publicate în revista liceului ”Laboratorul de idei”, în revista ”Consilierul de lectură”;
– realizarea unor expoziții tematice, a unor postere, a unui site;
– recenziile, desenele, scrierile creative și fișele de lectură ale elevilor postate pe site-ul Lecturiada elevilor sau pe pagina de facebook Lecturiada 2021;
– micro-volumele digitale
– părerile părinților formulate în mediul online (WhatsApp, mail, Padlet colaborativ)

PADLETUL BIBLIOAVENTURIERILOR

PADLETUL BIBLIOAVENTURIERILOR

Cercul de lectură și scriere creativă Biblioaventura
Colegiul Economic Virgil Madgearu, Galați
Elevi: Anaice Baston, Ștefan  Găină; coord Stoica Simona

 1. Scop:

Promovarea lecturii prin activități formale și fonformale

 1. Obiective:
 • Stimularea creativității în cadrul unor ateliere de scriere prin stategii de lectură interactivă;
 • Dezvoltarea literației prin interpretarea unor texte;
 • Aprofundarea și recapitularea conținuturilor prin valorificarea acestora într-un produs digital atractiv;
 • Identificarea unor metode alternative de evaluare a unor produse prin proiecte colaborative.
 1. Public-țintă:
 • elevi ai claselor a X-a și a XI-a
 1. Activități:
 1. Ziua poeziei – Calendar picto-poetic Am folosiț aplicația Canva pentru a genera un calendar al poeziei. Pentru fiecare lună a anului, elevii aleg un fragment dintr-o poezie a unui scriitor născut atunci și îl asociază unei picturi celebre sau unei ilustrări personale a textului.

https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4385474081479122

 1. Martie feminin – Am sărbătorit personajele feminine care magnetizează prin diversitatea tipologiilor. Am urmărit:
 1. Ziua lecturii

Activitatea 1

 • Realizarea unui text interactiv cu final multiplu, care se pretează unor grile de lectură diferite;
 • Stabilirea echipelor de lucru formate din patru elevi;
 • Alegerea și analiza unei cărți din lista de lecturi personale;
 • Stabilirea temei, a perspectivei narării, tipologia personajelor, locul și timpul plasării acțiunii, respectiv situația inițială și scheletul epic. Redactarea primei secvețe comune;
 • Divizarea grupei și stabilirea unor soluții narative distincte până la identificarea unor noi noduri decizionale;
 • Subdivizarea și ramnificarea în patru perspective epice cu propunerea a patru finaluri diferite.
 • Ilustrarea și formatarea textelor în produse digitale, cu hiperlink astfel încât cititorul să poată opta pentru un fir epic și un deznodământ în acord cu așteptările sale.

Activitatea 2
Dramatizarea unor fragmente din cărți după modelul teatrului radiofonic ca mijloc de promovare a acestora. Produsele sunt postate pe padlet și supuse evaluării reciproce.
Activitatea 3
Promovarea unor cărți prin realizarea unui produs digital, pornind de la identificarea profilului psihologic al unui personaj pe baza a trei secvențe de text care să redea o replica a acestuia, un element de portret fizic sau o reacție.
Activitatea 4
Actualizarea și aprofundarea conținutului materiei studiate prin crearea unor  jocuri interactive sau infografice cu ajutorul unor aplicațiilor Genially, Powtoon.
Produsele acestor activități pot fi vizualizate la linkul
https://padlet.com/stoicasimona/1alitt7bt9klq814

 1. Feedback și evaluare:

Pandemia ne-a mutat în clasa virtuală a online-ului și nu am mai putut evalua cunoștințele elevilor în mod clasic, însă acesta m-a determinat să găsesc metode alternative, uneori nonformale de lucru și de evaluare care conduceau, și mai bine spre verificarea competențelor elevilor. Aceștia au aceptat convenția ludică și abordările nonformale. Au apreciat autonomia și au învățat să-și asume răspunderea pentru realizarea unor produse chiar și în condițiile lucrului în echipă, de la distanță, fără a face compromis de la rigoarea științifică și cu accent deosebit pe designul produselor pentru care au fost concepute grile de evaluare adaptate.

LECTURI PARALELE. DE LA UN PROIECT LA ALTELE

LECTURI PARALELE. DE LA UN PROIECT LA ALTELE

Liceul Internațional IOANID, București
Elevi: 125 de elevi, clasele V-VIII
Coordonatori: Iuliana Crînguș, Ruxandra Coman, Natașa-Delia Maier

 1. ARGUMENT:

Implicarea Liceului Internațional IOANID vine pe fondul parteneriatului preexistent cu Asociația Națională a Profesorilor de Limba și literatura română „Ioana Em.Petrescu” pentru activitățile subordonate anului de proiect „Lecturiada 2020 – Istoria unui posibil viitor. Încă un pas”.
Participarea la „Citește cu mine!” ediția 2019 a fost o cale de a identifica elevii pasionați de lectură și de lumea manifestărilor culturale conexe cărții, ceea ce ne-a determinat sa-l reluăm în încheierea acestui an, pentru a lărgi cercul membrilor „Ordinul cititorilor IOANID”, pentru a-l promova, pentru a dialoga cu alte comunități școlare de cititori

 1. OBIECTIVE:

Acestea sunt desprinse din obiectivele generale ale proiectului lansat de ANPRO, anume: 1. experimentarea/aplicarea în mediul on-line a unor strategii de lectură (compararea/punerea în paralel a două sau mai multe texte diferite) care contribuie la procesul de înțelegere a textelor de toate tipurile, pe suporturi variate; 2. identificarea, în jurul tematicilor zilnice din proiect, a acelor produse care, expuse/diseminate/postate pot genera schimb de bune practici la nivel de țară; 3. contribuția, prin activitățile construite cu elevii, la efortul de creare a unor resurse educaționale libere (de exemplu, liste tematice de cărți) puse la dispoziția elevilor și a profesorilor; 4. diseminarea și multiplicarea activităților de multiliterație, susținute în cadrul proiectului Lecturiada elevilor 2020 (prin activitățile realizate de profesorii coordonatori din instituție, alături de clasele implicate).

 1. LOCUL: canale de comunicare digitală (Google Meet și Classroom), precum și activități derulate față în față, în programul de afterschool al școlii. Diseminarea se va face utilizând pagina web și blogul instituțional (www.ioanid.com), precum și grupul pe Facebook: https://www.facebook.com/groups/1990804990946055 , pagina de Facebook Consilierul de lectură, precum și site-ul dedicat (http://www.lecturiadaelevilor.anpro.ro/)
 1. GRUP-ȚINTĂ:

Elevi: clasele a V-a B și C, clasele a VI-a A și B, clasele a VII-a A și B, clasa a VIII-a (total 125 de elevi)
Profesori coordonatori:.Iuliana Crînguș, Ruxandra Coman, Natașa-Delia Maier
Beneficiari indirecți: comunitatea școlară IOANID (alți copii, colegi profesori, educatori, învățători etc.), precum și alte comunități educaționale participante la proiect

 1. DESCRIERE/CALENDAR: 25 noiembrie – 25 decembrie 2020, cu activitatea principală în săptămâna 14-18 decembrie
  1. Prelansare: 25 noiembrie – 3 decembrie. Introducerea sensurilor noțiunii de „lecturi paralele” cu aplicarea pe volumul „Mică istorie a unui secol mare”, Editura Art, 2018 – în acest sens, la clasele a VI-a A și B, care constituie nucleul „Ordinului cititorilor IOANID”, (Natașa-Delia Maier) a conturat o activitate de lectură și interpretare multimodală a mai multor povestiri (lecturi în clasă: reflexive/predictive; comentarea titlului volumului, discuții și feedback referitoare la personaje, dezbateri, comparații susținute de scurt-metraje și fragmente de film documentar despre copilărie în comunism, despre Marea Unire, despre copilăria în război), printre care: „1 Decembrie 1918 – mesaje de peste munți”, „Trei săpunuri Rexona și o casetă cu The Wall”, „Timbrul”, „Nasul lui Ceașcă”, „Unde e laptele de Alimentara?”, „Autodenunț sau marmeladă”.
  2. Lansarea, înscrierea și pregătirea proiectelor: 7 – 13 decembrie

Completarea formularului de înscriere, postarea de informații, recenzii, interviuri, idei pentru posibile proiecte pe site-ul școlii, pe blogul IOANID și pe grupul de pe facebook Lecturiada 2020, precum și în „Consilierul de lectură”, prezentarea ideilor în colectivul profesorilor de Limba și literatura română și conturarea activităților. Elevii claselor a VI-a A și B vor încerca să propună afișele activităților.
Desfășurarea propriu-zisă a proiectului: 14 – 18 decembrie

Luni, 14 decembrie  – „CĂLĂTORI ȘI CĂLĂTORII” – alături de  prof. Iuliana Crînguș, elevii clasei a VIII-a vor călători în lumea lirismului, prin universul liric al poeziei naive propuse de Iv cel Naiv. Mai exact, vor asculta în interpretarea actriței Alina Oancea câteva poeme din seria „Dragoste în vremea pandemiei”, disponibile pe Facebook, însă în călătorie vor fi însoțiți și de imaginile (statice sau animate) care ilustrează fiecare poem, transformând astfel momentul de poezie într-un demers de on-line de multiliterație în cadrul videoconferinței pe platforma Meet (Google Classroom). De asemenea, vor „face cunoștință” cu autorul prin intermediul unui interviu realizat de Ramona Păuleanu pe site-ul www.culturaladuba.ro. – alături de Natașa-Delia Maier, elevii claselor a VI-a vor fi provocați să discute despre tema călătoriei în literatură. Lista de întrebări inițială va fi legată de: motivarea alegerii temei, identificarea unor aspecte ale călătoriei care par fascinante fiecărei generații, identificarea resurselor tematice în biblioteca personală. În jurul acestei teme, vor alcătui postere în echipă.

Marți, 15 decembrie  – „DE LA UN TEXT LA MULTE ALTELE” – alături de Natașa-Delia Maier, elevii clasei a VI-a A vor discuta despre filiația ideilor și a temelor literare, plecând de la povestirea „Timbru” („Mica istorie a unui secol mare”), care coincide cu primul capitol din „Toți copiii librăresei” de Veronica Niculescu. Reflecția asupra rolului cărților în a contura un drum în viață va fi susținută de activitatea de elaborare a unor postere tematice, în echipe (la alegere: „Drum în viață”, „Cărțile – jurnale ale creșterii noastre”, „Călători și călătorii”, „Variațiuni pe temă dată”). Cu clasa a VI-a B, plecând de la ideea că personajele sunt cele care dau viață și culoare cărții, se va dezbate cum ar arăta o lume fără cărți. Discuția va fi condusă către ideea că literatura își are rostul ei și că, mai mult, fiecare dintre elementele unui text este absolut necesar și o sursă de reflecție. Drept urmare, se va încerca un exercițiu de „dialog peste granițele ficționale”, copiii adresându-se personajelor negative în jurnale sau scrisori de Crăciun.

– Miercuri, 16 decembrie – „ALBASTRU” – alături de Ruxandra Coman, elevii clasei a V-a C vor explora lumea culorilor încercând să se transpună sufletește în culorile preferate. Eseurile nu vor investiga doar opțiunea pentru o culoare sau alta, ci vor căuta să și motiveze alegerea, ca exercițiu de mindfulness.

– alături de Natașa-Delia Maier, elevii clasei a V-a B vor căuta să afle despre ce vorbesc cuvintele, imaginile, gândurile din cărți, asociindu-le unor culori. „Colorează-mă… ” va fi un exercițiu reflexiv prin care vor căuta să creeze asocieri între lecturile preferate și diverse culori, pe baza emoțiilor, a stărilor sugerate de cărți, a atmosferei acestora. Elevii clubului opțional „Re:scrieri” vor viziona fragmente din filmul „Loving, Vincent” pentru a identifica despre ce ne vorbesc cuvintele, sunetele, culorile, tablourile în acest film neobișnuit care spune povestea vieții pictorului. Scopul este identificarea modalităților narative neobișnuite în film, sublinierea sugestiilor cromatice, crearea unor legături între sunet/culoare și cuvântul scris sau rostit.

– Joi, 17 decembrie: „CITITORI ȘI BIBLIOTECI”  – alături de Natașa-Delia Maier, elevii clasei a V-a B vor căuta, într-un exercițiu ludic la ora de opțional Lectura și abilitățile de viață, să încropească o bibliotecă pentru… Moș Crăciun. În cursul activității, vor trebui să țină cont de propriile preferințe, pe care să le promoveze, dar și de faptul că va fi o „bibliotecă de vacanță”, menită relaxării sau profitând de pe urma timpului liber aflat la dispoziție, o bibliotecă destinată „explorării unor gusturi personale”..

– Vineri, 18 decembrie  – „LISTE și liste”  – alături de Iuliana Crînguș, elevii celor două clase a VII-a de la Liceul Internațional IOANID se vor implica în proiectul Lecturiadei realizând, sub forma unor mici arbori genealogici, liste cu propriile lecturi preferate, precum și listele părinților, bunicilor. Vor încerca să constate, sub forma unor diagrame Venn, dacă preferințele lor mai au ceva în comun cu cele ale generațiilor anterioare, dacă printre cărțile alese pot identifica și unele de tipul „ever green” sau „conflictul dintre generații” poate fi reperat și prin clivajul dintre preferințele de lectură.

– alături de Natașa-Delia Maier, elevii claselor a VI-a vor încerca, pornind de la videoclipul Canva oferit ca temă („Călător cu sufletul în Praga”) să își creeze propriile liste tematice, ca postere, vloguri, video-uri sau podcasturi. Vor căuta melodii sau fundal muzical potrivit pentru preferințele lor de lectură, ilustrații sau chiar să aleagă teme cromatice în ton cu cărțile. Propunerile de teme pentru liste se vor face colaborativ, utilizând Jamboard.

  1. REZULTATE AȘTEPTATE
   1. să implicăm aproximativ 125 de elevi într-un demers amplu de conștientizare a rolurilor lecturii în viața fiecăruia;
   2. să adunăm un număr rezonabil de compuneri, postere, filmări, clipuri etc., materiale care ar putea fi utilizate ca resurse educaționale în cursul anului sau în următorii ani, la viitoarele clase a V-a, a VI-a etc., să identificăm preferințe de lectură și să creăm deschidere și dialog între generații;
   3. să creăm starea de bine pe care o poate da participarea la un proiect în care putem dobândi o înțelegere mai profundă a proceselor de lectură, exploatând imaginația, jocul și capacitățile creative ale fiecăruia.
 1. REZULTATE OBȚINUTE

Ziua a doua a fost alocată spre coordonare a activităților plasate pe grupul FB al Deliei Maier, Geaninei Oprea și Marianei Stoica, sub motto-urile „Din carte spre mai departe”, ”De la un text la multe altele”. În acest context, am avut rolul de animator al grupului, urmărind întreținerea atmosferei, furnizarea diferitelor provocări la care să răspundă membrii grupului;
Ziua a cincea de proiect ne-a adus premiul revistei „Consilierul de lectură” pentru activitățile subordonate direcției „Liste și LISTE de lectură”. „LISTE și liste la Ordinul cititorilor IOANID” – s-au derulat două fațete ale aceluiași proiect, în funcție de nivelul de vârstă al claselor destinatare: „Genealogii de cititori”, alături de Iuliana Crînguș, în care elevii celor două clase a VII-a de la Liceul Internațional IOANID s-au implicat în proiectul Lecturiadei realizând, sub forma unor mici arbori genealogici, liste cu propriile lecturi preferate, precum și listele părinților, bunicilor. Unii dintre ei au desenat arbori genealogici pentru a-și grupa preferințele, alții au întocmit galerii (cu portretele cititorilor schițate de ei înșiși în pastel/acuarelă) în care figurile membrilor familiei au fost însoțite de tipuri sau de titluri de cărți.
Cealaltă față a proiectului a fost vizibilă elevilor din clasele a VI-a, care au încercat, pornind de la videoclipul Canva oferit ca temă („Călător cu sufletul în Praga”, postat anterior pe Consilierul de lectură și Lecturiada 2020) să își creeze propriile liste tematice, ca postere, vloguri, video-uri sau podcasturi.
Au căutat sau fundal muzical potrivit pentru preferințele lor de lectură, ilustrații sau chiar să aleagă teme cromatice în ton cu cărțile. Propunerile de teme pentru liste s-au făcut colaborativ, utilizând Jamboard.

FeedbacK:  patru ore petrecute incitant la clasa a VII-a. Conform spuselor proprii, mai vor, pentru că au găsit oportunități neașteptate de a discuta altfel cu membrii mai în vârstă ai familiei. Și-au redefinit perspectiva asupra părinților și a bunicilor. S-au bucurat, au alcătuit peste 20 de liste. Cam la fel la clasele a VI-a: tot cam același număr de liste, pentru că elevii au lucrat în perechi și individual, în funcție de ce și-au propus (de multe ori, pe lângă lista în perechi asumată, unii au vrut să mai contribuie și cu câte una individuală, pe o altă temă). Și-au ales singuri cuvinte-cheie la care nu mă așteptam: expediție științifică, cuvântul, animale domestice în cărți, cărți formatoare (Jurnale-fantomă), dar și cuvinte din câmpul iernii, lecturi de sezon în jurul motivelor zăpezii, al bradului, al Crăciunului, al iernii etc. Una albastră, tributară zilei de miercuri, una de cărți cu subiect paranormal și alta construită în jurul amintirilor completează lista listelor.

 1. DISEMINARE ȘI VIZIBILITATE:

Despre experiențele proiectului s-au publicat două articole în „Consilierul de lectură” (nr.4/2020 și nr.1/2021);
Materiale realizate de copii au fost afișate în școală, respectiv diseminate prin blogul școlii, pe site-ul oficial și pe paginile de FB și Instagram ale instituției.
De asemenea, o serie de postări din grupul FB ale Lecturiadei 2020 au avut ca subiect evoluția proiectului, astfel:

https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4123822827644250/
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4118860761473790/
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4052417898118077/
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4112211495472050/
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4121231184570081/
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4114165595276640/
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4111018732257993/
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4113867261973140/
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4111000835593116/
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4118860761473790/
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4121841804509019/
https://www.facebook.com/groups/1990804990946055/posts/4114026791957187/

ALBASTRU. LECTURI PARALELE

ALBASTRU. LECTURI PARALELE

Proiect premiat la concursul Lecturi paralele, decembrie 2020

Cercul transdisciplinar de lectură al adolescenților împătimiți de călătorii
Colegiul Național Moise Nicoară, Arad
elevi: Dragoș Grigore-Șerban, Eva Morusi, Norbert Boka, Ada Chiș-Cohan, Jesyca Nikola, Damaris Parasca, Anyia Circa – Chirilă; coord: Camelia Circa-Chirilă, Alexandra Nicula

 1. Scopul:

Stimularea lecturii și a creativității prin abordarea interdisciplinară a conceptului de ALBASTRU în literatură și în celelalte arte

 1. Obiectivele:
 1. Să identifice cel puțin patru abordări complementare ale noțiunii de ALBASTRU în operele literare, plastic și muzicale propuse ca punct de sprijin în ceea ce privește lectura textului multimodal
 2. Să creeze legături de sens între poeziile eminesciene și tablourile selectate pentru lectura paralelă
 3. Să identifice cât mai multe titluri de basme care se pot asocia ornamentelor pictate cu motive tradiționale
 4. Să realizeze paralele între cărți și filme care au ca temă sau pretext culoarea ALBASTRU
 5. Să realizeze, pornind de la cartea citită, benzi desenate, jocuri, jucării sau ilustrații
 1. Etapele:
  1. Intrarea în atmosferă. Într-o primă etapă, alături de colega de plastică, Alexandra Nicula, am conceput activitățile și materialele – suport care necesitau o pregătire prealabilă. Astfel, am realizat biletul de intrare, ce presupunea o familiarizare cu conceptual propus și o provocare creative (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDhjcS-hpKdehA-t4rUPWe7-JDFzrbqPDk4buPn2Ycgskpbg/viewform ) și un prim suport teoretic interactiv în ce privește abordarea basmului BARBĂ ALBASTRĂ, gândit pentru o activitate sincronă (https://docs.google.com/presentation/d/10QqMM_E2VxiSzO0x4eeUnrYHFVm4Duumlc2luq1gayM/edit#slide=id.p ), dar și o fișă de lucru asincronă (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz_EdJ6n8tTCYVQmYZSEl3_ylMXBkRdf98NSaj_z6eUQpFPw/viewform )
  2. Albastrul în poezie și pictură. În cadrul acestei etape, am propus elevilor trei poezii eminesciene (Lacul: https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/833866654/4a8e1c5469ab2508dc5fa115614db2c3/Text__i_imagine_1.jpg, Floare albastră: https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/833866654/ee4f4e760ab0683ee9771e3bbe751691/Text__i_imagine_2.jpg și Veneția: https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/833866654/d66ab1f49998f6cbc10dc15b4d0f19a6/Text__i_imagine_3.jpg ) și trei picturi cu aceleași titluri semnate de artiștii arădeni Flory și Mihai Takacs, pe baza cărora să identifice cel puțin trei asemănări și trei deosebiri
  3. De la Barbă Albastră la basmele populare românești. Creând un colaj cu decorațiunile pictate pe lemn de colega mea de plastică, am realizat o provocare cu ajutorul aplicației colaborative jamboard, solicitând elevilor să asocieze titluri ale basmelor românești cu imaginile primite și să își argumenteze alegerile (https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/833866654/31275eb5f362d9b6fae5a7fe7cf1c5f4/Text__i_imagine_4.jpg ) Câteva exemple: https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/833866654/94b713ad81d36e2c05f6689944e70876/jamboard1.jpg
  4. Cartea și filmul. Utilizând tabla virtuală, elevii au primit provocarea de a realiza o diagram Venn, subliniind asemănările și deosebirile între cartea și filmul alese pentru inferențe (un exemplu: https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/833866654/d00d4f6267b7a544854a8fb735ada62c/Girigan_Alex_6C_film_vs_carte_Narnia_1.jpg )
  5. Metamorfoze. Elevii au primit provocarea să transforme cartea sau tabloul preferat într-o jucărie, într-un joc (cu zaruri, puzzle, quizz sau orice alt joc preferat), într-o bandă desenată, într-o ilustrație sau într-un alt tablou și să posteze produsele realizate sub formă de fotografii, colaje sau filmulețe (https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/833866654/834002a777105d1aff31511f82b30a80/image.png ).
  1. Descrierea activității principale:

  Activitatea principală a presupus parcurgerea etapelor de mai sus în cadrul întâlnirilor de cerc, întâlniri care au avut loc sâmbăta, online, pe platforma școlii, moisenicoaraonline.ro. Elevii s-au implicat cu mult entuziasm, au citit textele propuse, dar au și selectat propriile titluri atunci când li s-a solicitat acest lucru. Au descoperit încântați tablourile artiștilor arădeni în galleria virtuală creată în spațiul colaborativ al proiectului, cu ajutorul aplicației padlet.
  Au realizat cu ușurință paralele între literatură, pictură, muzică și film și au răspuns cu bucurie provocării creative de a transforma o carte sau un tablou în jocuri, jucării, benzi desenate și ilustrații, căci au utilizat tehnologia de la tableta grafică (https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/833866654/2719b4349fb564a330c1021f9298fecc/WhatsApp_Image_2020_12_14_at_22_11_23.jpeg ) la diverse aplicații (jigsaw planet, typeform).
  O mare parte dintre aceste activități le-am propus și participanților la concursul Lecturi paralele, organizat în decembrie 2020 de către ANPRO. Am primit drept răspuns exemple de bune practici, care au implementat ideile noastre, dar și răspunsuri la provocările lansate online, în cadrul biletului de intrare, de exemplu: https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/833866654/7db409114d8d4c242adac0521968c82c/image.png

  1. Feedback și evaluare:

  Am oferit feedback fiecărui elev, pentru fiecare activitate realizată.  De fiecare dată, elevii au ținut cont de sugestiile constructive și au revenit asupra produsului, îmbunătățindu-l. De asemenea, am oferit feedback și elevilor și profesorilor din țară prin comentariile de la postările din grup, iar evaluarea s-a realizat atât prin colajele realizate cu creațiile elevilor și ale pofesorilor, postate în grupul Lecturiadei (un exemplu: https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/833866654/7db409114d8d4c242adac0521968c82c/image.png), cât și prin evaluarea proiectului nostru de către comisia de evaluare, în urma căreia a obținut Premiul Revistei Consilierul de Lectură, care ne onorează.

  1. Promovare media și ecouri:

  Am promovat proiectul atât pe pagina personală de facebook https://m.facebook.com/groups/1990804990946055/permalink/4115428655150334/ cât și pe cea a grupului Lecturiadei https://m.facebook.com/groups/1990804990946055/permalink/4115301728496360/
  dar și a Colegiului Național Moise Nicoară din Arad https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1282748405425868&id=534110490289667
  Vezi link-ul la care se pot viziona dovezile: https://padlet.com/cameliacirca/yi25aqoeqbj7ofqr

COROLE DE MINUNI, DINCOLO DE SPAȚIU ȘI DE TIMP

COROLE DE MINUNI, DINCOLO DE SPAȚIU ȘI DE TIMP

Proiect martie-iunie 2021

Clubul de lectură și scriere creativă Călătorii
Școala Gimnazială Nr. 2 Diaconu Coresi, Brașov
coordonator: Violeta Daniela Nedelcu

 1. Scopul. Răspunzând provocării lansate de „Lecturiada 2021”, proiectul „A fi – Corole de minuni dincolo de spațiu și de timp” le propune elevilor participanți la Clubul de lectură și scriere creativă „Călătorii” din Școala Gimnazială Nr. 2 „Diaconu Coresi” – Brașov o serie de activități pe care le vom transforma în (digi)evenimente. Urmărim: Lucrul pe text, exerciții de interpretare, scriere creativă, lectură atentă, interdisciplinaritate, exprimarea emoțiilor într-un mod artistic, legătura scriiturii cu existentul.

Scopul este să descoperim sensurile transmise de cărți, frumusețea ce trece dincolo de timp și de spațiu.

 1. Obiectivele pe care mi le propun să le ating, pe parcursul și la sfârșitul activităților sunt:

– selectarea textelor literare preferate;
– prezentarea și argumentarea alegerii personale;
– interpretarea unor figuri de stil;
– desprinderea mesajului unei poezii;
– redactarea unei scrisori personajului/autorului preferat;
– exerciții de creație;
-tehnoredactare;
– folosirea unor aplicații digitale.

 1. Etape. Cele patru etape ale proiectului cuprind activitățile care vor conduce la următoarele digievenimente:
 2. „Ființa versurilor ”– 21 Martie Ziua Internațională a poeziei: Vom citi poezii la clasă și fiecare elev va avea de realizat o hartă mentală (manual sau utilizând o aplicație digitală) cu elemente obligatorii de conținut: mesajul, o figură de stil identificată și interpretată și Alte elemente – la această categorie va fi liber să includă ce dorește. Pentru vizibilitate: prezentare în clasă și în spațiul online, în grupuri de pe Facebook.
 3. „Punți peste spațiu și timp”– 23 Aprilie Ziua Cărții: Elevii vor avea de scris o scrisoare către personajul/autorul preferat. După feed-backul pe care îl vor primi, o vor transpune în aplicația digitală CANVA. Vom realiza o expoziție virtuală în padlet.
 4. „Corole de minuni” – 24 Aprilie Ziua poemului din buzunar: Aceasta este o invitație spre poezie. Elevii au creat poezii despre o culoare sau un animal. Au avut următoarele sarcini:
  – să caute: – un simbol, o culoare, un copac, un animal care să-i reprezinte. (Au mers majoritatea pe culori.)
  – să scrie un poem, alegând forma potrivită (catren, cvintet sau poezie cu vers liber).
  – să includă imagini, poze, culori, pentru a-i da o formă estetică.
  Se lucrează pe foi A4 sau în Canva. Se pozează, le expunem într-un Padlet.
  Notă: Se poate lucra și în wordArt.
 5. „Privesc, văd, (re)cunosc” – 1 Iunie- Ziua internațională a copilului: Ideea a fost preluată de la doamna prof. Anfimov, care a postat în grupul Lecturiada 2021 imagini cu pictormanele elevilor dumneaei. Mi-a plăcut și am considerat că poate reprezenta un miniproiect de 1 Iunie. Toată clasa a lucrat pe partea vizuală, însă doar elevii din cercul de lectură au scris și eseurile. „Ce ai simțit privind tabloul? Ce conexiuni ai făcut? Care e povestea transmisă?” au fost câteva dintre întrebările prin care i-am provocat pe elevi să răspundă.

 

 1. Descrierea activității principale: Firul roșu ce unește toate evenimentele este reprezentat de ATITUDINEA de interes față de carte tradusă în fapte Elevii scriu, prezintă, își dau feed-back, le dau și eu, apoi refac, pentru a realiza un „produs” mai bun. Le prezintă colegilor care nu fac parte din club și-i invită la colaborare.

Vor avea de redactat o scrisoare către personajul/autorul preferat, pentru a  marca Ziua Internațională a Cărții – 23 Aprilie. Vor avea următoarele cerințele pentru conținut – Scrisoarea trebuie să conțină:
– o trimitere la acțiunea cărții/o întâmplare semnificativă prin care a trecut personajul prefera.;
– evidențierea sentimentelor și emoțiilor;
– recomandare de lectură (Merită cartea a fi citită?)
– Altele – Fiți creativi și surprinzători!
Am lucrat împreună, au scris, am corectat, am șlefuit. M-a interesat să le observ atenția la detalii, spiritul analitic, exprimarea, justificarea unei alegeri și, nu în ultimul rând, valorile pe care le apreciază. NU mi-am dorit să le schimb perspectiva. După ce au scris de mână, elevii și-au transpus scrisorile în aplicația CANVA.

 1. Feedback: elev-elev, dat în cadrul întâlnirilor; profesor-elev; elevi din club – elevi din școală;

Feed-back din spațiul online.

 1. Evaluare: Am aplicat o evaluare a procesului și a produselor realizate de elevi. Am dat răspuns fiecărui elev în parte. Am văzut, citit, corectat hărțile mentale, poeziile, scrisorile, pictoromanele, în format fizic și digital. Au scris și de mână, au folosit și aplicații digitale, cum ar fi: www.coggle.it , www.canva.com , www.padlet.com, www.bookcreator.com
 1. Promovare media și ecouri: Fiecare digieveniment a fost promovat în cadrul grupurilor de pe Facebook – „Lecturiada 2021”, „Inspirație pentru școală” „Grup proiectul Cred” și pe profilul personal. Am făcut publice linkurile către spațiul de expunere virtuală Padlet, către cartea realizată în BookCreator. Am scris articole pentru revista iTeach și revista școlii mele, „Zori”. În publicația online „La pas prin Brașov” a apărut un articol despre activitatea din cadrul clubului de lectură.

Materiale: Expoziție cu lucrările elevilor:
https://padlet.com/violetadananedelcu/Bookmarks
Cartea online cu pictoromanele: https://read.bookcreator.com/OeHHmp6XL3hX8emzY0UKtNroHS22/qxX1AOBwQkmu5084WI51CQ
Realizări folosind coggle: „Criticilor mei” de M. Eminescu https://coggle.it/diagram/YMc_qcP8u0AURp0h/t/%E2%80%9Ecriticilor-mei%E2%80%9D-de-mihai-eminescu și „În grădină” de D. Anghel:
https://coggle.it/diagram/YMc_qcP8u0AURp0h/t/%E2%80%9Ecriticilor-mei%E2%80%9D-de-mihai-eminescu
Print-screen cu postarea despre evenimentul „Punți peste spațiu și timp” de pe platforma națională www.iTeach.com
Articol în publicația online „La pas prin Brasov”:
https://lapasprinbrasov.ro/?s=clubul+de+lectura

CĂLĂTORII PANDEMICE…

CĂLĂTORII PANDEMICE…

Cercul de lectură: „O CARTE, VĂ ROG!”
Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea
elevi: Yasmine Bîldea, Yanis Ciobanu, Iulia Popescu, Daniela Giuran, Ana Georgescu, Cristiana Brînzan, Daria Ghica, Rianna Zaharia-Sindie, Darius Munteanu;
coord. Oprea Geanina

Cercul de lectură „O carte, vă rog!” din Colegiul  Naţional „Mircea cel Bătrân” Rm.Vâlcea a luat fiinţă la data de 14 ianuarie 2010, cu scopul declarat de a atrage cât mai mulţi elevi din colegiul nostru spre lectură, scopul nostru fiind promovarea lecturii de plăcere, lectura „neîngrădită” de canoanele programei şcolare. Întâlnirile cerchiştilor au loc lunar în biblioteca şcolii, la librăria „Humanitas” sau la Ceainăria „cu Lavandă” din oraş, într-un cadru intim, grupul ţintă formându-l atât elevii de liceu, cât și gimnaziştii.
Anul școlar 2020-2021 a reprezentat o adevărată provocare pentru membrii cercului de lectură O carte, vă rog!, care au participat la toate evenimentele/proiectele propuse: „Citește cu mine!/„Lecturi paralele”, „Mărțișoare”Cărțișoare”, „Ziua Poeziei”, „Ziua Lecturii”.
Astfel, proiectele propuse și realizate de noi atrag atenţia tocmai prin ineditul şi autenticitatea imaginilor, a poveştilor/jurnalelor elevilor, a modului în care ei au perceput pandemia. Așa cum au afirmat în prezentările lor, s-au focusat pe ceea ce au câștigat în pandemie, nu pe ceea ce au pierdut, reușind să fie recunoscători pentru evenimentele ce au avut loc de-a lungul acestei pandemii și să le descrie într-un mod plăcut.
Şi tocmai pentru a nu plictisi prin cuvinte „seci”, lipsite de căldura şi emoţia întâlnirilor acestor tineri minunaţi cu Școala… în pandemie, vă lăsăm plăcerea de a descoperi legătura dintre ierişi astăzi…: „Am învățat și lucruri noi, precum harta mentală, care m-a ajutat să înțeleg mai bine tainele ascunse ale operei, să extrag esențialul din ele, dar și alte forme de a transpune aceste scrieri și materiale realizate, în diverse site-uri/aplicații (Padlet, Jamboard, oscrisoare.ro, Calameo, Mind Maps etc.).”

Proiectele elevilor pot fi vizualizate accesând următoarele linkuri:
https://padlet.com/geaninaoprea
https://en.calameo.com/read/006645943ed172e3bc6ff
https://en.calameo.com/account/dashboard