Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor personale, în calitate de participant la

LECTURIADA ELEVILOR 2024. NEVOIA DE ÎNTREBARE ȘI MIRARE

Concurs inscris în Calendarul CEPENI 2024 (poziția 48 cu finanțare)
februarie-decembrie 2024

 

Descarcă acordul

Stimate părinte,

 

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date este aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

ANPRO ‒ Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Română „Ioana E. Petrescu” cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dâmboviței nr. 52, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. Nr. 30/2001 din 13.04.2001, CUI 13855213, RO87BRDE130SV08210281300, www.anpro.ro, reprezentată prin Onojescu Monica, în calitate de coordonator al proiectului „Lecturiadele elevilor”, se aliniază prevederilor Regulamentului și vă informează cu privire la următoarele aspecte.

Vă informăm că noi, ANPRO – în calitate de operator de date personale, prelucrăm următoarele date personale:

Imagini foto/video cu fiul/fiica dvs. din timpul evenimentelor la care participă în cadrul proiectului, în temeiul consimțământului, pe care îl puteți revoca oricând. După revocare, datele vor fi șterse. În lipsa consimțământului, aceste date nu vor fi colectate. Datele colectate vor fi folosite pentru materiale de prezentare, în publicațiile cu caracter didactic-științific ale asociației, pe pagina de internet, pe paginile de social media ale asociației, iar durata de păstrare maximă este durata de funcționare a ANPRO.

Numele, prenumele și semnătura pe care le solicităm pentru obținerea consimțământului pentru prelucrarea datelor de mai sus, în temeiul obligației legale pe care o avem de a prelucra imagini cu fiul/fiica dvs. numai dacă sunteți de acord. Colectăm aceste date în scopul probării obținerii consimțământului, ele putând fi prezentate autorităților (în cazul nostru, Ministerul Educației Naționale – CEPENI) numai în cazul unei investigații în care dovada ne este solicitată. Durata de păstrare maximă a acestor date, prin păstrarea prezentei note, este durata de funcționare a asociației.

Vă rugăm să încuviințați să prelucrăm imagini foto/video cu copilul dvs., cu consimțământul său, în condițiile pe care le-am descris mai sus.

De asemenea, vă informăm că vă prelucrăm prin prezenta notă, numele, prenumele și semnătura dvs., în temeiul obligației legale pe care o avem de a prelucra imagini ale copilului numai cu consimțământul acestuia și cu încuviințarea părintelui. Colectăm aceste date în scopul probării obținerii încuvințării, ele putând fi prezentate autorităților numai în cazul unei investigații în care dovada ne este solicitată. Durata de păstrare maximă a acestor date, prin păstrarea prezentei note, este durata de funcționare a ANPRO – Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Română „Ioana E. Petrescu”.”

Nu avem intenția de a transfera datele cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale și nici nu supunem datele vreunui proces automatizat, inclusiv de creare de profile.

Cu privire la toate datele fiului/fiicei pe care le prelucrăm, vă informăm că aveți dreptului de a ne solicita accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării, aveți dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi la portabilitatea datelor. Dacă doriți mai multe informații despre aceste drepturi, puteți citi Regulamentul General de Protecție a Datelor la www.dataprotection.ro, pagina Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Aceasta este autoritatea națională de reglementare, la care aveți dreptul să vă plângeți dacă apreciați că v-am încălcat drepturile în vreun fel, deși suntem convinși că putem soluționa noi orice problemă ar apărea. Puteți să ne contactați în scris la adresa office@anpro.ro

În final, vă asigurăm că securitatea datelor dvs. este foarte importantă pentru noi și luăm toate măsurile necesare pentru aceasta. În cazul în care totuși ar apărea vreun incident de securitate cu privire la datele tale, vă vom informa în cel mai scurt timp.

 

 

Subsemnatul…………………………………………………………., în calitate de părinte/reprezentant legal al minorului ………………………………………………….. declar că am înțeles nota de informare și sunt/nu sunt de acord cu prelucrarea imaginilor foto/video ale fiului/fiicei mele.

Data …………………………………………………………………..

Semnătura …………………………………….